web-gelistirme-sc.com

İçerik türünün adını nasıl edinebilirim?

Drupal 7, hangi işlev içerik türünün adını almak için çağırmanız gerekir? $ düğüm nesnesi var ve ben $node->type kullanırsanız da içerik türü kimliğine sahip. Ancak sistemde ayarlanan içerik türünün adını almalıyım, kimliği 'name_of_the_content_type' gibi değil. 'İçerik türünün adı' olarak ihtiyacım var.

Teşekkür ederim.

19
Marcos Buarque

Bu işlevi çağırmayı deneyin

node_type_get_name ($ düğüm)

İletilen düğümün veya düğüm türü dizesinin düğüm türü adını döndürür.

18
iStryker