web-gelistirme-sc.com

Kullanıcı sayfasındaki Görünüm sekmesi nasıl gizlenir?

Kullanıcı sayfasında (www.example.com/user) [View | Edit] sekmesi. View sekmesini gizlemek ve Edit sekmesini orada bırakmak mümkün müdür?

8
ohho

Çeşitli sayfalardaki sekmeleri taşımanıza, gizlemenize ve devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan Tab Tamer kullanın.

Tab Tamer, sekmelerin ve alt sekmelerin kolay yeniden sıralanmasını, gizlenmesini ve devre dışı bırakılmasını sağlayan bir yönetim yardımcı programıdır. Sekme etiketlerini de yeniden adlandırabilirsiniz.

5
aendrew

D7'de hook_menu_local_tasks_alter() de kullanabilirsiniz:

function MYMODULE_menu_local_tasks_alter(&$data){
foreach ($data['tabs'][0]['output'] as $key => $value) {
    if ($value['#link']['path'] == "user/%/view"){
      unset($data['tabs'][0]['output'][$key]);
    }
  }
}

Belgeleri

13
cdmo

Kullanıcıya uygun izni verirseniz, yalnızca view ve edit etiketi görünür, aksi takdirde görünmez. (Kontrol etmek için web sitesinden çıkış yapabilir ve kullanıcı sayfasındaki menüyü tıklayabilirsiniz. Etiketi görüntüle ve düzenle görünmez)

0
kumar