web-gelistirme-sc.com

Programlı olarak bir kullanıcı oluşturun ve bir rol atayın

Programlı olarak aşağıdaki kod ile bir kullanıcı oluşturuyorum.

$newUser = array(
 'name' => $mail, 
 'pass' => 'password', // note: do not md5 the password
 'mail' => $mail, 
 'status' => 1, 
 'init' => $mail,
 'roles' => array(5)
);
$user = user_save(null, $newUser);

Rol kimliği 5'e eşit olan bir rolüm var; kullanıcıyı oluşturduğumda, "users_roles" tablosunda rol kimliği için yalnızca 0 değerine sahip bir satır vardır, ancak kullanıcı nesnesini var_dump() ile yazdırırsam, roller oluşturulmuş gibi görünür.

Neyi yanlış yapıyorum?

47

Bu kod benim için çalıştı:

$new_user = array(
 'name' => $name,
 'pass' => $sifra, // note: do not md5 the password
 'mail' => $email,
 'status' => 1,
 'init' => $email,
 'roles' => array(
  DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => 'authenticated user',
  3 => 'custom role',
 ),
);

// The first parameter is sent blank so a new user is created.
user_save('', $new_user);
47
Nebojsa

Programlı olarak rolleri ve özel alan değerleriyle (örneğin Ad ve Soyadı gibi) bir kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

$new_user = array(
 'name' => 'xgramp',
 'pass' => 'idontwantnoonebutyoutoloveme',
 'mail' => '[email protected]',
 'signature_format' => 'full_html',
 'status' => 1,
 'language' => 'en',
 'timezone' => 'America/Los_Angeles',
 'init' => 'Email',
 'roles' => array(
  DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => 'authenticated user',
  6 => 'member', // role id for custom roles varies per website
 ),
 'field_first_name' => array(
  'und' => array(
   0 => array(
    'value' => 'Gram',
   ),
  ),
 ),
 'field_last_name' => array(
  'und' => array(
   0 => array(
    'value' => 'Parsons',
   ),
  ),
 ),
);

$account = user_save(NULL, $new_user);

Daha fazla ayrıntı için bu blog yayınına ve yorumlara bakın: http://codekarate.com/blog/create-user-account-drupal-7-programmatically

14
batigolix

Bu bir sitede bulduğum bir örnek.

$account = new stdClass;
$account->is_new = TRUE;
$account->name = 'foo';
$account->pass = user_hash_password('bar');
$account->mail = '[email protected]';
$account->init = '[email protected]';
$account->status = TRUE;
$account->roles = array(DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => TRUE);
$account->timezone = variable_get('date_default_timezone', '');
user_save($account);
13
SMTF

Programlı olarak bir e-posta adresinden kullanıcı oluşturmak için şunu deneyin:

// Use the e-mail address prefix as a user name.
$name = substr($mail, 0, strpos($mail, '@'));

// Make sure the user name isn't already taken.
$query = db_select('users', 'u')
 ->fields('u', array('uid'))
 ->condition('u.name', $name)
 ->execute();
$result = $query->fetch();

// If the user name is taken, append a random string to the end of it.
if ($result->uid) { $name .= '-' . user_password(); }

// Build the user account object and then save it.
$account = new stdClass();
$account->name = $name;
$account->mail = $mail;
$account->init = $mail;
$account->pass = user_password();
$account->status = 1;
user_save($account);
if ($account->uid) {
 drupal_set_message('Created new user with id %uid', array('%uid' => $account->uid));
}
3

Programlı olarak bir kullanıcı oluşturmak için:

$newUser = array(
   'name' => 'theUserName,
   'pass' => 'thePassWord',
   'mail' => '[email protected]',
   'status' => 1,
   'roles' => array(DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => 'authenticated user'),
   'init' => '[email protected]',
 );
user_save(null, $newUser);
0
houmem