web-gelistirme-sc.com

Sol birleştirme sorgusunu nasıl yazarım?

Düğüm kimliğini bilerek "vid" değerini almak ve "vid" 2'ye eşit olduğu satırlar için "name" değerini almak istiyorum.

Düz bir sorgu olsaydı, nasıl yazacağımı bilemezdim; Sol birleştirme sorgusu yazma bilmiyorum.

Drupal içindeki "düz" SQL sorgusu şudur:

$result = db_query('SELECT tid FROM {taxonomy_index} WHERE nid = :nid', array(':nid'=>$nid));

Eşdeğer ham SQL sorgusu aşağıdaki gibidir:

SELECT did, name FROM taxonomy_index as ti LEFT JOIN taxonomy_term_data AS ttd ON ti.tid = ttd.tid WHERE vid = 2 and nid = $nid
7
enjoylife

Bunun gibi statik bir sorgu için db_select () kullanmanız gerekmez. Aslında, db_select'in db_query'den çok daha yavaş olduğu göz önüne alındığında, neden kullanmak isteyeyim? .

Bunu sadece db_query () öğesine iletmeniz yeterlidir, değişen tek şey yer tutucuları nasıl eklediğinizdir.

$result = db_query('select tid,name from {taxonomy_index} as ti left join {taxonomy_term_data} as ttd on ti.tid=ttd.tid where vid=2 and nid=:nid', array(':nid' => $nid));
foreach ($result as $term) {
 // $term contains the object for the taxonomy term.
}

Daha fazla bilgi için http://drupal.org/developing/api/database ve blog yazım ( blog gönderime için genel Drupal 6-7 veritabanı sözdizimi dönüşüm bilgileri.

11
Berdir
$terms = db_select('taxonomy_index', 'ti')
 ->fields('ti', array('tid', 'name'));
$terms->leftJoin('taxonomy_term_data', 'ttd', 'ti.tid = ttd.tid');
$terms->condition('vid', 2)
 ->condition('nid', $nid)
 ->execute();

while ($term = $terms->fetch()) {
 // $term contains the object for the taxonomy term.
}
25
Sivaji
    $catalog_pagination = db_select('taxonomy_index', 'ti')
     ->fields('pimg',array('uc_product_image_target_id','entity_id'))
     ->fields('fm',array('fid','filename'))  
     ->fields('ti', array('nid', 'tid'));
    $catalog_pagination->leftJoin('node__uc_product_image', 'pimg', 'pimg.entity_id = ti.nid'); 
    $catalog_pagination->leftJoin('file_managed', 'fm', 'fm.fid = pimg.uc_product_image_target_id'); 
    $catalog_pagination->condition('ti.tid', $term_id);
    $catalog_pagination->orderBy('ti.nid', 'DESC');
    $catalog_pagination = $catalog_pagination->execute();
    $total_pages = $catalog_pagination->fetchAll();
0
gurcharan