web-gelistirme-sc.com

Apache'nin çalışma zamanında hangi httpd.conf kullandığını bulma

Her zaman bunu bulmak için mücadele ettim: Apache'ye hangi httpd.conf dosyasını yüklemek için kullandığını nasıl sorabilirsiniz?

Çalışan bir dizi Apache örneğiniz olduğunda veya makineye uzun süre bakmadıysanız ve diskte çok sayıda httpd.conf dosyası varsa zorlaşıyor!

Çok teşekkürler :)

31
Ali
Apache2ctl -V | grep SERVER_CONFIG_FILE
46
vartec

/usr/sbin/Apache2 -V bu bilgileri ve biraz daha fazlasını sağlar :)

3
Bradley Flood

Yosemite'de buldum /Library/Server/Web/Config/Apache2/httpd_server_app.conf

apachectl -V | grep .conf

-D SERVER_CONFIG_FILE="/private/etc/Apache2/httpd.conf" Verir

2
user281263

RHEL veya Centos için önce çalışan Apache işlemini bulun ...

ps ax | grep httpd

Çıktıdaki yolu not edin. Bu benim için...

/opt/rh/httpd24/root/usr/sbin/httpd

Daha sonra yapılandırma yolunu almak için -V seçeneğini bu yolla kullanabilirsiniz ...

/opt/rh/httpd24/root/usr/sbin/httpd -V

Çıktı arasında HTTPD_ROOT için mutlak bir yol ve ayrıca SERVER_CONFIG_FILE için göreceli bir yol görmelisiniz. Bu mutlak yolu ve göreceli yolu bir araya getirdiğinizde yapılandırma dosyası konumunuz olur.

Kredi bilgileri: https://stackoverflow.com/a/22900993/861826

0
arnoldbird

2016 itibarıyla ( Bug 59376 ), Apache 2.4.23 sonrası, bu amaca yönelik bir seçenek mevcuttur.

Karmaşık yapılandırmalarda hata ayıklamak için yararlı olan satır numaraları dahil olmak üzere tüm yapılandırma dosyası ağacını görüntüleyebilir.

$ apachectl -t -D DUMP_INCLUDES

Included configuration files:
 (*) /etc/httpd/conf/httpd.conf
  (21) /etc/httpd/conf.d/elasticbeanstalk_log.conf
  (21) /etc/httpd/conf.d/healthd.conf
  (21) /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
  (22) /etc/httpd/conf.d/elasticbeanstalk/00_application.conf
  (22) /etc/httpd/conf.d/elasticbeanstalk/01_gzip.conf
  (22) /etc/httpd/conf.d/elasticbeanstalk/02_static.conf

Veya,

$ httpd -t -D DUMP_INCLUDES
0
Amit Naidu