web-gelistirme-sc.com

Kök ve sadece kök htaccess üzerinden nasıl yönlendirilir?

Yalnızca kökümü başka bir url'ye yönlendirmek istiyorum, ancak ait oldukları tüm/alt/dizinleri korumak (ve yönlendirmek)

misal:

mysite.com/1 bir yere yönlendiriyor mysite.com/admin bir sayfa açar

mysite.com/ mysecondsite.com yönlendirmek istiyorum ve sadece bu htaccess kullanarak 301 yönlendirmesi ile

53
jardel

Bunu dene:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_Host} mysite\.com [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/$
Rewriterule ^(.*)$ http://mysecondsite.com/ [L,R=301]

Eski etki alanını kontrol etmeniz gerekmiyorsa (örneğin, .htaccess'inizin yerleştirildiği dizin yalnızca eski etki alanı tarafından kullanılıyorsa) ikinci satırı kaldırabilirsiniz.

75
Rodrigo Sieiro

Yalnızca "/" karakterini başka bir alana yönlendirmek istediğinizi söylüyorsanız, bu işe yarar:

RewriteEngine on
RewriteRule ^$ http://www.example.com/ [R=301,L]

Bu, yalnızca alan adının kökünden sonra gelen hiçbir şeyle eşleşmediğinden, alan adını yalnızca bir dosya adı belirtilmeksizin yönlendirir.

38
Dave Forgac

Bu iyi çalışmalıdır:

RedirectMatch 301 ^/$ https://example.com/
15
stefanbc