web-gelistirme-sc.com

Apache ve PHP log dosyaları nerede?

Apache, PHP ve MySQL'i Ubuntu 10.10 masaüstü sürümüne yükledim ve iyi çalışıyor.
Apache veya PHP log dosyalarının nereye bakılacağı hakkında hiçbir fikrim yok.

227
Stann

Varsayılan olarak, /var/log/Apache2/error.log.

Bu /etc/php5/Apache2/php.ini ile yapılandırılabilir.

315
misterben

Bu ayarları php.ini:

 1. error_reporting = E_ALL | E_STRICT (php.ini'deki geliştirme için önerildiği gibi)
 2. error_log = /var/log/php_errors.log
 3. Ardından manuel olarak günlük dosyası oluşturun

  touch /var/log/php_errors.log
  chown www-data: /var/log/php_errors.log
  chmod +rw /var/log/php_errors.log
  

Şimdi bu şekilde PHP hatalarını görebilirsiniz

tail /var/log/php_errors.log

Bu benim için bu konuda kabul edilebilir bir çözüm.

67

Ayrıca Apache'deki her VirtualHost için belirli bir hata günlüğü dosyası tanımlayabilirsiniz. /etc/Apache2/sites-available/ içinde tanımlanmış ve /etc/Apache2/sites-enabled (etkin [Sudo a2ensite [your-virtualhost-definition-file] ile etkinleştir]) içinde herhangi bir VirtualHost varsa, VirtualHost yapılandırmanızın içine aşağıdaki satırı ekleyerek hata günlüğünü değiştirebilirsiniz:

ErrorLog ${Apache_LOG_DIR}/[your-vhost]-error.log

Çok fazla vhost'unuz varsa ve hataları bildirdikleri yeri bölmek istiyorsanız bu yararlı olabilir.

Ayrıca, aşağıdaki komutu vererek hata günlüğünüzü canlı olarak izleyebilirsiniz (varsayılandan farklıysa kendi günlük dosyanıza uyarlayın):

Sudo tail -f /var/log/Apache2/error.log

Bu özellikle canlı hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.

26
ywarnier

Apache Webmin/Virtualmin ile kuruluysa, her VirtualHost için ayrı bir klasör var.

Bu

~/logs

her VirtualHost kullanıcısı için klasör.

Bunlar iki dosya:

~/logs/access_log

ve

~/logs/error_log

Yani onlar

/home/onedomain/logs/access_log

/home/onedomain/logs/error_log

/home/anotherdomain/logs/access_log

/home/anotherdomain/logs/error_log

...

vb.

Her bir etki alanı için günlük dosyalarını görüntülemek için o ana bilgisayar adının VirtualHost sahibi kullanıcısı olarak oturum açın ve çalıştırın.

tail -f ~/logs/error_log

2
Ilyich