web-gelistirme-sc.com

authentication

Tarayıcının kimlik doğrulama iletişim kutusunu nasıl bastırabilirim?

Python + ldap kullanarak Active Directory'ye karşı kimlik doğrulaması

PHP'de bir Windows (AD) kullanıcı adı bulabilir misiniz?

Bir web sayfasına giriş yapmak ve daha sonra kullanmak üzere çerezleri almak için Python nasıl kullanılır?

BASIC kimlik doğrulaması kullanarak kullanıcı web sitesinden nasıl çıkılır?

AuthorizeAttribute neden doğrulama ve yetkilendirme hataları için giriş sayfasına yönlendiriliyor?

Geçerli kullanıcı ASP.NET MVC'de nasıl edinilir

Active Directory'ye karşı bir kullanıcı adı ve şifrenin doğrulanması?

SMTP'yi C # ile kimliğini nasıl doğrulayabilirim?

RESTful Kimlik Doğrulama

CodeIgniter için bir kimlik doğrulama kütüphanesini nasıl seçmeliyim?

Kullanıcının ayrıştırılması için yerleşik yardımcı.

ASP.NET MVC’de dinamik bir giriş URL’sine yönlendirme

Linux'ta Java ile Active Directory'ye doğrulama

WCF: Kimlik doğrulama başarısız olduğu için güvenlik belirteci isteği karşılanamadı

Subversion'da giriş adımdan başka bir kullanıcı olabilir miyim?

aSPXAUTH çerez nedir?

IIS7: IIS6'daki gibi tümleşik Windows kimlik doğrulaması kurulum

HTTP kimlik doğrulamasıyla çıkış PHP

REST kimlik doğrulama düzeninin güvenliği

asp.net çerezleri, kimlik doğrulama ve oturum zaman aşımları

Adobe Flex/AIR'de HTTPS Hizmeti Nesneleriyle HTTP Temel Kimlik Doğrulaması

TortoiseSVN kimlik doğrulama istemiyor mu?

E-posta adresini Django'da kullanıcı adı olarak kabul etmek

Veritabanı + Windows Kimlik Doğrulama + Kullanıcı Adı/Şifre?

Django: Bir modeli kaydederken kullanıcı kimliğini doldur

Kullanıcı oturumunu django'da zorlamak nasıl?

PHP Alt alanlardaki oturumlar

ASP.NET MVC - Özel Kimlik veya IP İlkesi ayarla

FormsAuthentication.SetAuthCookie kullanarak daha fazla bilgi saklama

Kodu farklı bir kullanıcı olarak çalıştır

MySQL kimlik doğrulaması için LDAP (AD) kullanma

Eski kimlik doğrulaması kullanılarak MySQL 4.1+ cihazına bağlanılamıyor

Belirteç tabanlı kimlik doğrulama nedir?

SQL Server 2008 yeni oluşturulan kullanıcıyla giriş yapamıyor

SHA1 veya MD5'i C #'da Kullanma (Kimlik Doğrulamada Performans ve Güvenlikte Hangisi Daha İyi)

UIWebView'da Kimlik Doğrulama Yarışması nasıl gösterilir?

Facebook bir OpenID sağlayıcısı mı?

Uzak Oracle DB'ye PL/SQL Developer ile nasıl bağlanılır?

Android: Kullanıcı adı ve şifre saklanıyor mu?

Apache HttpClient 4 ile Preemptive Basic kimlik doğrulaması

HTTP Temel Kimlik Doğrulama - beklenen tarayıcı deneyimi nedir?

Kullanıcı adlarındaki geçerli karakterler ne olmalıdır?

Bitiş Noktası Nedir?

PHP curl ile HTTP temel kimlik doğrulamasını kullanarak nasıl istek yapabilirim?

J_security_check kullanarak Java EE / JSF içinde kullanıcı kimlik doğrulaması yapılması

Form kimlik doğrulamasını Windows kimlik doğrulamasıyla karıştırma

Web uygulaması için IIS7 klasör izinleri

HTTP isteği 'Ntlm' müşteri kimlik doğrulama şemasıyla yetkisiz

Django kullanıcısının auth_user.username varchar olabilir (75)? Bu nasıl yapılabilir?

Bir bağlantı harici bir kaynaktan tıklandığında neden çerezler tanınmıyor?

URL ve şifrelemede HTTP Temel Kimlik Doğrulama kimlik bilgileri geçti

Form kimlik doğrulaması: giriş sayfasına yönlendirmeyi devre dışı bırak

Fiddler'ı şirket ağının proxy'sini kullanacak şekilde yapılandırma?

Firefox’ta URL üzerinden HTTP Temel Yetkilendirme çalışmıyor mu?

Mevcut EC2 örneğine Keypair ekleyin

Kullanım süresi dolmuş oturumda bahar güvenliği ve jQuery nasıl kullanılır?

Sinatra - API - Kimlik Doğrulama

..js için kullanıcı kimlik doğrulama kitaplıkları?

PHP Hızlı posta göndericisi: 2 olası doğrulayıcıyı kullanarak SMTP'de kimlik doğrulaması başarısız oldu

Sinatra/Rack için çok basit bir kimlik doğrulama şeması nedir

Bir kullanıcının oturum açıp açmadığını kontrol etme (nasıl user.is_authenticated kullanılır)?

Httpclient 4, hata 302. Nasıl yönlendirilir?

Url'den returnurl nasıl kaldırılır?

Varsayılan Belgeyi Görmezden Alınan Form Kimlik Doğrulaması

Temel yetkilendirme varsa, Node.js'de http.client nasıl kullanılır

Page.User.Identity.IsAuthenticated, FormsAuthentication.SignOut () öğesinden sonra hala doğru

Temel HTTP Kimlik Doğrulamasını PHP'de nasıl kullanabilirim?

http temel kimlik doğrulaması "oturumu kapat"

Kimlik Doğrulama kullanarak ASP.NET MVC 3

Temel kimlik doğrulamasını kullanarak HttpWebRequest

Bu kullanıcının isimsiz olup olmadığını veya sistemimde gerçekten bir kullanıcı olup olmadığını nasıl kontrol ederim?

Kimliği doğrulanmış bir kullanıcı Spring Security / SpringMVC'de el ile ayarlama

IIS Hızlı Windows Kimlik Doğrulama

Spring Security 3.x'i birden çok giriş noktasına sahip olacak şekilde yapılandırma

Yetkili olmadıklarında Kullanıcılar bir ASP.NET sayfasına yönlendirilir?

MongoDB'yi kullanıcı adı ve şifre ile nasıl koruyabilirim?

Form kimlik doğrulamasında kullanıcı adını al

Active Directory kullanıcı grubu SQL Server'da giriş olarak nasıl eklenir

Google Authenticator bir kamu hizmeti olarak kullanılabilir mi?

GitHub kimlik bilgilerini taahhütleri bastırmak için önbelleğe almanın bir yolu var mı?

Entegre Windows kimlik doğrulaması kullanarak giriş istemi alma

JQuery ve Ajax ile temel kimlik doğrulaması kullanın

Gitolite One User - Birçok Anahtar - Farklı kullanıcı adları

Node.js Mongoose kullanarak belgeleri nasıl kaldırabilirim?

Chrome'da temel kimlik doğrulama ayrıntıları nasıl temizlenir

Git - Kullanıcı ve şifreyi kaydetmek için Windows'ta .netrc dosyası nasıl kullanılır

Django-AttributeError 'User' nesnesinin 'backend' özniteliği yok (Ama .... öyle mi?)

Oturumlar RESTfullığı gerçekten ihlal ediyor mu?

Django sınıfı temelli görünümlerde allow_required dekoratörleri nasıl kullanılır

RESTful web servisi - diğer servislerden gelen istekleri nasıl doğrulayabilirim?

Google Authenticator'ın .NET uygulamalarında nasıl uygulanacağı hakkında bir eğitim var mı?

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme

Git Push kullanıcı adı ve şifre gerektiriyor

Jersey Client API - kimlik doğrulama

Apache HttpClient 4.1 - Proxy Kimlik Doğrulama

Tüm istekler için HTTP Temel Kimlik Doğrulaması'nı ayarlama

django test çerçevesinde login ()

Rest-client ile HttpClient ve .net4 tabanlı kimlik doğrulama

SVN kullanıcı adını değiştir