web-gelistirme-sc.com

Önbellekteki kimlik bilgilerini Windows Profilimden nasıl temizlerim?

Windows, çeşitli uygulamalar (terminal sunucuları, vb.) İçin kimlik bilgilerimi kaydediyor gibi görünüyor ve bu verileri temizlemek istiyorum.

Bu verileri nasıl yedekleyebilir ve temizleyebilirim?

65

Önbelleğe alınmış kimlik bilgilerini silmek için yardımcı programı bulmak zordur. Hem sertifika verilerini hem de kullanıcı şifrelerini saklar.

Bir komut istemi açın veya run komutuna aşağıdakileri girin

 rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr

Image of cached credentials

Windows 7, kontrol panelinde "Kimlik bilgisi yöneticisi" adlı bir simge oluşturarak bunu kolaylaştırır

enter image description here

75

Ayrıca bir komut satırı yardımcı programı da vardır:

C:\> cmdkey /?

Creates, displays, and deletes stored user names and passwords.

The syntax of this command is:

CMDKEY [{/add | /generic}:targetname {/smartcard | /user:username {/pass{:password}}} | /delete{:targetname | /ras} | /list{:targetname}]

Examples:

 To list available credentials:
   cmdkey /list
   cmdkey /list:targetname

 To create domain credentials:
   cmdkey /add:targetname /user:username /pass:password
   cmdkey /add:targetname /user:username /pass
   cmdkey /add:targetname /user:username
   cmdkey /add:targetname /smartcard

 To create generic credentials:
   The /add switch may be replaced by /generic to create generic credentials

 To delete existing credentials:
   cmdkey /delete:targetname

 To delete RAS credentials:
   cmdkey /delete /ras
14
David M. Miller

cmd kullanın:

Net Use

(neye bağlı olduğunuzu görmek için)

Net Use * /DELETE

(tüm bağlantıları silmek için)

Net Use bilgisi, keymgr veya kimlik bilgisi mgr'da listelenen bilgilerle aynı değil.

5
user113896

Bilginize, sadece bir kimlik bilgisinin (yalnızca bozuk, sadece iki, tek Unicode karakterle adlandırılan bir giriş altında göründüğü için) sadece rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr arabirimi, Windows 7 kontrol panelinde bulunan Kimlik Bilgisi Yöneticisi arabiriminde değil. Bu nedenle, her iki arabirimi de önbelleğe alınmış kimlik bilgileri için kontrol etmeye değer olabilir.

4
Ryan