web-gelistirme-sc.com

ASP.NET işlenmemiş URL'sinin sorgu dizesi paragraflarını nasıl okuyabilirim?

Değişkenim var 

string rawURL = HttpContext.Current.Request.RawUrl;

Bu url için sorgu dizesi parametrelerini nasıl okurum?

16
GilliVilla

Muhtemelen peşinde olduğun şey budur

  Uri theRealURL = new Uri(HttpContext.Current.Request.Url.Scheme + "://" +   HttpContext.Current.Request.Url.Authority + HttpContext.Current.Request.RawUrl);

   string yourValue= HttpUtility.ParseQueryString(theRealURL.Query).Get("yourParm"); 
28
Shankar R10N

RawUrl üzerinden gitmeye gerek yok - Request nesnesi, Request.QueryString / özelliğini kullanarak zaten ayrıştırılmış bir sürüm içeriyor.

Bu bir dizinlenmiş NameValueCollection .

9
Oded

Bunu dene:

string rawURL = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["query_string"];

1
Rafael Massami

Request nesnesinin üzerinde kolayca yapmanıza izin verecek Params özelliği vardır. Bunu kendin ayrıştırmana gerek yok.

0
Piotr Perak