web-gelistirme-sc.com

Bayt dizisi dizeye nasıl dönüştürülür

İki dizgili bir bayt dizisi yarattım. Bir bayt dizisini dizgelere nasıl dönüştürebilirim?

var binWriter = new BinaryWriter(new MemoryStream());
binWriter.Write("value1");
binWriter.Write("value2");
binWriter.Seek(0, SeekOrigin.Begin);

byte[] result = reader.ReadBytes((int)binWriter.BaseStream.Length);

result dizgisine dönüştürmek istiyorum. BinaryReader kullanarak bunu yapabilirim. Ama BinaryReader kullanamıyorum (desteklemiyor).

602
Oksana

Kullanmak istediğiniz kodlamaya bağlı olarak:

var str = System.Text.Encoding.Default.GetString(result);
982
eulerfx

UTF-8 kodlaması kullandığınızı varsayarsak:

string convert = "This is the string to be converted";

// From string to byte array
byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(convert);

// From byte array to string
string s = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, buffer.Length);
221
Andy0708

BlockCopy kullanarak kodlama ile uğraşmadan yapabilirsiniz.

char[] chars = new char[bytes.Length / sizeof(char)];
System.Buffer.BlockCopy(bytes, 0, chars, 0, bytes.Length);
string str = new string(chars);
27
HforHisham

Bayt [] 'ı string []' e dönüştürmek için aşağıdaki satırı kullanmanız yeterlidir.

byte[] fileData; // Some byte array
//Convert byte[] to string[]
var table = (Encoding.Default.GetString(
         fileData, 
         0, 
         fileData.Length - 1)).Split(new string[] { "\r\n", "\r", "\n" },
                       StringSplitOptions.None);
8
Mansoor Ali