web-gelistirme-sc.com

Dizge virgülle ayrılmış dizeleri ayırmak için nasıl kullanılır

Aşağıdaki kodu aldım:

std::string str = "abc def,ghi";
std::stringstream ss(str);

string token;

while (ss >> token)
{
  printf("%s\n", token.c_str());
}

Çıktı:

aBC
Def ghi

Böylece stringstream::>> operatörü dizeleri boşlukla ayırabilir ama virgülle değil. Aşağıdaki sonucu değiştirmek için yine de bir sonuç var mı?

input: "abc, def, ghi"

çıkış:
ABC
Def
Ghi

116
Meysam
#include <iostream>
#include <sstream>

std::string input = "abc,def,ghi";
std::istringstream ss(input);
std::string token;

while(std::getline(ss, token, ',')) {
  std::cout << token << '\n';
}

aBC
Def
Ghi

234
jrok
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;
int main()
{
  std::string input = "abc,def,  ghi";
  std::istringstream ss(input);
  std::string token;
  size_t pos=-1;
  while(ss>>token) {
   while ((pos=token.rfind(',')) != std::string::npos) {
    token.erase(pos, 1);
   }
   std::cout << token << '\n';
  }
}
4
Kish