web-gelistirme-sc.com

coding-style

Python programlamada boşluklara karşı sekmeler

İçe aktarma ifadeleri her zaman bir modülün başında mı olmalıdır?

#ifdef vs #if - hangi kod bölümlerinin derlenmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir yöntem olarak daha iyi/daha güvenli?

Hangi açık kaynaklı C ++ statik analiz araçları mevcut?

Sınıflardaki öğelerin sırası: Alanlar, Özellikler, Yapıcılar, Yöntemler

ruby/Ruby on Rails bellek sızıntısı tespit

Bir Java arayüzündeki yöntemler, kamuya açık erişim değiştiricisi olan veya olmayan ilan edilmeli midir?

C ++ 'da "super" kullanımı

'İf' ifadelerinde çok hatlı koşullar oluşturma

C ++ yapıcılarıyla birlikte varsayılan parametreler

PHP kısa etiket kullanımı kabul edilebilir mi?

C++: "std :: endl" vs "\ n"

Uyması gereken en garip kodlama standart kuralı neydi?

Vim 80 sütun düzeni endişeleri

HTML özellikleri için tekli tırnak kullanmak doğru mudur?

Null Coalescing operatörünü kullanmanın benzersiz yolları

Bir NSMutableArray'in yerleştirme/kaldırma için gözlemlenmesi

Bir fonksiyondan çok değerli nasıl döndürülür?

Özel yöntem adlandırma kuralı

Python içe aktarma kodlama stili

Bir dizginin listedeki bir öğe içerip içermediğini kontrol edin (dizelerin)

SQL biçimlendirme standartları

Hangi SQL kodlama standardını takip ediyorsunuz?

Başlık dosyalarında C ++ kodu

Malloc () bitişik bir bellek bloğu ayırır mı?

Önde gelen bir alt çizgi ile anlaşma nedir PHP sınıf yöntemleri

JavaScript'te Birden Fazla Değişken Bildirmek

Uzun kod satırlarını kırarsanız, bir sonraki satırdaki maddeleri nasıl girintilersiniz?

Özel üye değişkenleri için C # kodlama standartları

Java’da kullanılmayan ithalatı temizlemek için herhangi bir sebep dağılmıyor mu?

c #: "System.Object" ve "object" arasındaki fark

ObjectForKey ve valueForKey arasındaki fark?

#pragma bir zamanlar vs gardiyanlar mı?

Neden C++ sınıflarında üye değişkenlerin öneklerini kullan

Veri için ortak mülkleri ve özel alanları veya ortak alanları kullanmalı mıyım?

Kullanılmayan başlıkları bulmak için araçlar?

<STYLE> bir HTML belgesinin <HEAD> içinde olmak zorunda mı?

Numaralandırma için tekil mi, çoğul mu?

Kuralların Adlandırılması: Bir boole döndüren bir yönteme ne ad verilir?

Bir looooong tek satır dizesini C # ile bildirme

Taahhüt mesajları şimdiki zaman veya geçmiş zamanda mı yazılmalıdır?

Ruby Style: İç içe geçmiş bir karma öğesinin olup içerdiği kontrol etme

Jquery - "none / block" tarzındaki ekran özelliğini alma

"Zor kodlanmış" ne demek?

Java'da değişken veya sınıf adlarının önünde _ (alt çizgi) için bir standart var mı?

Yöntem parametreleri yerine karmaları geçirme

?: işleci ('Elvis işleci') içinde PHP

Std :: for_each 'in döngü için avantajları

Neden Android eğitimindeki çoğu alan (sınıf üyeleri) `m` ile başlar?

ApplicationContext ile inflater kullanıldığında Theme/Style uygulanmaz

Bir std :: vector yineleyicisinin dizinini almanın en etkili yolu nedir?

Dosya sonunda boş satır olması neden önerilir?

style.display = 'none', krom içindeki seçenek etiketlerinde çalışmaz, ancak firefox'ta çalışır

Javascript dosyalarını “(function () {…}) ()” gibi adsız işlevlere sarmanın amacı nedir?

Boole sabitlerine karşı açıkça karşılaştırılması, örneğin; Java'da (b == yanlış)?

Koşul ifadesinde null bool'u kontrol etmenin en iyi yolu (eğer ...)

typeof! == "undefined" vs.! = null

Python `x Yok ise` ya da x değilse Yok`?

Operatör olarak 'VE' vs '&&'

HTML veya JavaScript için önerilen maksimum satır uzunluğu var mı?

Bir if..else bloğu sonucu bir değişkeni nasıl atayabilirsiniz?

Python'da parametrelerin zorunlu isimlendirilmesi

Python'da boş bir liste oluşturma

Java yapıcısı stili: denetleme parametreleri boş değil

Kod Yazım Kuralları - Adlandırma Numaraları

Kural adlandırma C # statik alanları nedir?

android kodda stil belirle

Neden "else", "x sonra dönerse" den sonra nadiren kullanılır?

Dosyaları SSH üzerinden nasıl düzenlersiniz?

Bir sınıfı başlatılmaya zorlamak nasıl?

Kod satırı sarma - uzun çizgiler nasıl kullanılır

HTML kodunda yorum yapma/yorumlanma

C / C ++ NULL işaretçisi denetleniyor

Neden while döngüsü yerine for döngüsü kullanmalıyım?

Standart Python dokümantasyon formatı nedir?

Opak C yapıları: nasıl ilan edilmeli?

Birden fazla CSS stilini JavaScript'te nasıl ayarlayabilirim?

Neden def main () kullanılır?

'İf' durumunda Boole denetimi

Getter ve Setter?

XSS saldırıları ve stil özellikleri

Çoklu veya Tek Denemeli Yakalama

Bir anahtarda 'goto' kullanın?

A fonksiyonu sadece B fonksiyonu için gerekliyse, B içinde A tanımlanmalıdır

Bir tür yerine neden var kullanmalıyım?

Çok satırlı girinti için kod stili 'if' deyimi?

C #: ilk harf büyük harfle yazılmış isimler?

Bir boolean alanı için, alıcı/alıcı için adlandırma kuralı nedir?

Python style - dizelerle satır devam ediyor mu?

Bir sayıyı JavaScript'te dizeye dönüştürmenin en iyi yolu nedir?

Nasıl hesaplamalı bir tarz edinebilirim?

Main (String args []) ve main (String [] args) arasında bir fark var mı?

İyi Haskell kaynağı okumak ve öğrenmek

Yazmanın daha iyi bir yolu var mı v = (v ==? 1: 0);

Sprintf/snprintf'den hangisi daha güvenlidir?

switch-case'de küme parantezleri kullanırken 'break' ifadesi

Android için Kodlama Stili Standartları

Çizgiler neden CSS seçicileri / HTML özellikleri için tercih edilir?

Sözlükteki bir değerin tanımlanıp sıfır uzunluğa sahip olup olmadığını kontrol etmenin en Pythonic yolu

Java’da kaşlı ayraçlar kullanmazsam sorun olur mu?