web-gelistirme-sc.com

Kullanıcı arayüzü temalarına nasıl yaklaşacağınızı açıklayan kaynaklar

Kullanıcı arabiriminde renkleri seçmeyi ve kullanmayı en iyi açıklayan kaynakları arıyorum. Örneğin, renk açısından iyi olan elemanlar ve renk etkisi olmayan veya çok az olması gereken elemanlar. Kullanımına bağlı olarak birçok temaya tabi olabilecek bir kullanıcı arayüzüm var. Tema çoğunlukla renk, logo ve benzeri içeriklerle sınırlı olacaktır. Deneyimi temalar için benzer tutmak istiyoruz ve bu nedenle eleman görünümlerini (aksanların mevcut olup olmadığı köşeler, animasyonlar ve diğer davranışlar) değiştirme olasılığı düşüktür.

2
Jim Rush

Benzer bir soruyu bir renk şeması seçerek . Bu cevaba ek olarak, neyin renk etkisi olması gerektiği ile ilgili sorunuzu yanıtlamak için, kullanıcı için önemli olan öğelere ve neyi başarmaya çalıştıklarına özellikle önem vermelisiniz. Bununla birlikte, bu rengin, bunun gösterilmesinin tek yolu olmaması gerektiğini unutmayın. Renk körü kullanıcılar için erişilebilirlik önemlidir ve bu nedenle boyut, metin, boşluk ve şekil de rol oynar.

2
Virtuosi Media