web-gelistirme-sc.com

Bir USB cihazını komut satırından nasıl sıfırlarsınız?

PC ile fiziksel olarak bağlantısı kesilmeden/bağlanmadan bir USB cihazının bağlantısını sıfırlamak mümkün müdür?

Özellikle, cihazım dijital bir kamera. gphoto2 kullanıyorum, ancak son zamanlarda "aygıt okuma hatası" alıyorum, bu yüzden bağlantının yazılımını sıfırlamayı denemek istiyorum.

Söyleyebileceğim kadarıyla, kamera için yüklü çekirdek modülü yok. İlişkili görünen tek kişi usbhid.

161
cmcginty

Aşağıdakileri usbreset.c olarak kaydedin

/* usbreset -- send a USB port reset to a USB device */

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <sys/ioctl.h>

#include <linux/usbdevice_fs.h>


int main(int argc, char **argv)
{
  const char *filename;
  int fd;
  int rc;

  if (argc != 2) {
    fprintf(stderr, "Usage: usbreset device-filename\n");
    return 1;
  }
  filename = argv[1];

  fd = open(filename, O_WRONLY);
  if (fd < 0) {
    perror("Error opening output file");
    return 1;
  }

  printf("Resetting USB device %s\n", filename);
  rc = ioctl(fd, USBDEVFS_RESET, 0);
  if (rc < 0) {
    perror("Error in ioctl");
    return 1;
  }
  printf("Reset successful\n");

  close(fd);
  return 0;
}

Çalıştır terminalde aşağıdaki komutları:

 1. Programı derleyin:

  $ cc usbreset.c -o usbreset
  
 2. Sıfırlamak istediğiniz USB cihazının Veri Yolu ve Cihaz Kimliğini alın:

  $ lsusb 
  Bus 002 Device 003: ID 0fe9:9010 DVICO 
  
 3. Derlenmiş programımızın çalıştırılabilir olmasını sağlayın:

  $ chmod +x usbreset
  
 4. Sudo ayrıcalığı ile programı yürütün; lsusb komutunu çalıştırarak bulunan <Bus> ve <Device> id için gerekli değişimi yapın:

  $ Sudo ./usbreset /dev/bus/usb/002/003 
  

Yukarıdaki programın kaynağı: http://marc.info/?l=linux-usb&m=121459435621262&w=2

114
Li Lo

Kendimi daha önce sizin kendi şartlarınızda bulamadım, bu yüzden yeterli olup olmadığından emin değilim, ancak bir USB cihazını sıfırlamak için bulduğum en basit yöntem şudur: (Harici uygulama gerekmez)

Sudo sh -c "echo 0 > /sys/bus/usb/devices/1-4.6/authorized"
Sudo sh -c "echo 1 > /sys/bus/usb/devices/1-4.6/authorized"

Bu benim Kinect'imi sıfırlamak için kullandığım gerçek. Çünkü libfreenect, tekrar uyku moduna geçirecek API yok. Gentoo kutumda, ancak çekirdek, sysfs için aynı yol yapısını kullanacak kadar yeni olmalıdır.

Açıkçası 1-4.6 olmazdı ancak bu aygıt yolunu çekirdek günlüğünüzden (dmesg) çekebilir ya da satıcı ve ürün kimliklerini almak için lsusb gibi bir şey kullanabilirsiniz ve sonra yolların farklı satıcı/ürün kimliği çiftleriyle nasıl ilişkili olduğunu listelemek için böyle hızlı bir komut kullanın:

for X in /sys/bus/usb/devices/*; do 
  echo "$X"
  cat "$X/idVendor" 2>/dev/null 
  cat "$X/idProduct" 2>/dev/null
  echo
done
57
ssokolow

Bu, USB1/2/3 ekli bağlantı noktalarının tümünü [1] sıfırlar:

for i in /sys/bus/pci/drivers/[uoex]hci_hcd/*:*; do
 [ -e "$i" ] || continue
 echo "${i##*/}" > "${i%/*}/unbind"
 echo "${i##*/}" > "${i%/*}/bind"
done

Bunun senin problemini çözeceğine inanıyorum. Tüm USB uç noktalarını sıfırlamak istemiyorsanız, uygun cihaz kimliğini /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd


Notlar: [1]: *hci_hcd çekirdek sürücüleri genellikle USB bağlantı noktalarını kontrol eder. ohci_hcd ve uhci_hcd, USB1.1 bağlantı noktaları içindir, ehci_hcd, USB2 bağlantı noktaları içindir ve xhci_hcd, USB3 bağlantı noktaları içindir. (bkz https://en.wikipedia.org/wiki/Host_controller_interface_ (USB, _Firewire) )

49
Tamás Tapsonyi

Bunu bir python betiğinde otomatikleştirmem gerekiyordu, bu yüzden LiLo'nun son derece yararlı cevabını aşağıdakilere uyarladım:

#!/usr/bin/env python
import os
import sys
from subprocess import Popen, PIPE
import fcntl
driver = sys.argv[-1]
print "resetting driver:", driver
USBDEVFS_RESET= 21780

try:
  lsusb_out = Popen("lsusb | grep -i %s"%driver, Shell=True, bufsize=64, stdin=PIPE, stdout=PIPE, close_fds=True).stdout.read().strip().split()
  bus = lsusb_out[1]
  device = lsusb_out[3][:-1]
  f = open("/dev/bus/usb/%s/%s"%(bus, device), 'w', os.O_WRONLY)
  fcntl.ioctl(f, USBDEVFS_RESET, 0)
except Exception, msg:
  print "failed to reset device:", msg

Benim durumumda cp210x sürücüsü (lsmod | grep usbserial öğesinden söyleyebilirim), bu yüzden yukarıdaki kod parçasını reset_usb.py olarak kaydedebilir ve sonra bunu yapabilirsiniz:

Sudo python reset_usb.py cp210x

Sisteminizde zaten bir c derleyici kurulumu yoksa, ancak pythonunuz varsa da bu yardımcı olabilir.

10
Peter

Buradaki cevaplara dayanarak tüm süreci basitleştiren bir Python betiği oluşturdum.

Aşağıdaki betiği reset_usb.py ya da klon bu repo olarak kaydedin.

Kullanımı:

python reset_usb.py help # Show this help
Sudo python reset_usb.py list # List all USB devices
Sudo python reset_usb.py path /dev/bus/usb/XXX/YYY # Reset USB device using path /dev/bus/usb/XXX/YYY
Sudo python reset_usb.py search "search terms" # Search for USB device using the search terms within the search string returned by list and reset matching device
Sudo python reset_usb.py listpci # List all PCI USB devices
Sudo python reset_usb.py pathpci /sys/bus/pci/drivers/.../XXXX:XX:XX.X # Reset PCI USB device using path /sys/bus/pci/drivers/.../XXXX:XX:XX.X
Sudo python reset_usb.py searchpci "search terms" # Search for PCI USB device using the search terms within the search string returned by listpci and reset matching device

Senaryo:

#!/usr/bin/env python
import os
import sys
from subprocess import Popen, PIPE
import fcntl

instructions = '''
Usage: python reset_usb.py help : Show this help
    Sudo python reset_usb.py list : List all USB devices
    Sudo python reset_usb.py path /dev/bus/usb/XXX/YYY : Reset USB device using path /dev/bus/usb/XXX/YYY
    Sudo python reset_usb.py search "search terms" : Search for USB device using the search terms within the search string returned by list and reset matching device
    Sudo python reset_usb.py listpci : List all PCI USB devices
    Sudo python reset_usb.py pathpci /sys/bus/pci/drivers/.../XXXX:XX:XX.X : Reset PCI USB device using path
    Sudo python reset_usb.py searchpci "search terms" : Search for PCI USB device using the search terms within the search string returned by listpci and reset matching device    
    '''


if len(sys.argv) < 2:
  print(instructions)
  sys.exit(0)

option = sys.argv[1].lower()
if 'help' in option:
  print(instructions)
  sys.exit(0)


def create_pci_list():
  pci_usb_list = list()
  try:
    lspci_out = Popen('lspci -Dvmm', Shell=True, bufsize=64, stdin=PIPE, stdout=PIPE, close_fds=True).stdout.read().strip().decode('utf-8')
    pci_devices = lspci_out.split('%s%s' % (os.linesep, os.linesep))
    for pci_device in pci_devices:
      device_dict = dict()
      categories = pci_device.split(os.linesep)
      for category in categories:
        key, value = category.split('\t')
        device_dict[key[:-1]] = value.strip()
      if 'USB' not in device_dict['Class']:
        continue
      for root, dirs, files in os.walk('/sys/bus/pci/drivers/'):
        slot = device_dict['Slot']
        if slot in dirs:
          device_dict['path'] = os.path.join(root, slot)
          break
      pci_usb_list.append(device_dict)
  except Exception as ex:
    print('Failed to list pci devices! Error: %s' % ex)
    sys.exit(-1)
  return pci_usb_list


def create_usb_list():
  device_list = list()
  try:
    lsusb_out = Popen('lsusb -v', Shell=True, bufsize=64, stdin=PIPE, stdout=PIPE, close_fds=True).stdout.read().strip().decode('utf-8')
    usb_devices = lsusb_out.split('%s%s' % (os.linesep, os.linesep))
    for device_categories in usb_devices:
      if not device_categories:
        continue
      categories = device_categories.split(os.linesep)
      device_stuff = categories[0].strip().split()
      bus = device_stuff[1]
      device = device_stuff[3][:-1]
      device_dict = {'bus': bus, 'device': device}
      device_info = ' '.join(device_stuff[6:])
      device_dict['description'] = device_info
      for category in categories:
        if not category:
          continue
        categoryinfo = category.strip().split()
        if categoryinfo[0] == 'iManufacturer':
          manufacturer_info = ' '.join(categoryinfo[2:])
          device_dict['manufacturer'] = manufacturer_info
        if categoryinfo[0] == 'iProduct':
          device_info = ' '.join(categoryinfo[2:])
          device_dict['device'] = device_info
      path = '/dev/bus/usb/%s/%s' % (bus, device)
      device_dict['path'] = path

      device_list.append(device_dict)
  except Exception as ex:
    print('Failed to list usb devices! Error: %s' % ex)
    sys.exit(-1)
  return device_list


if 'listpci' in option:
  pci_usb_list = create_pci_list()
  for device in pci_usb_list:
    print('path=%s' % device['path'])
    print('  manufacturer=%s' % device['SVendor'])
    print('  device=%s' % device['SDevice'])
    print('  search string=%s %s' % (device['SVendor'], device['SDevice']))
  sys.exit(0)

if 'list' in option:
  usb_list = create_usb_list()
  for device in usb_list:
    print('path=%s' % device['path'])
    print('  description=%s' % device['description'])
    print('  manufacturer=%s' % device['manufacturer'])
    print('  device=%s' % device['device'])
    print('  search string=%s %s %s' % (device['description'], device['manufacturer'], device['device']))
  sys.exit(0)

if len(sys.argv) < 3:
  print(instructions)
  sys.exit(0)

option2 = sys.argv[2]

print('Resetting device: %s' % option2)


# echo -n "0000:39:00.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/xhci_hcd/unbind;echo -n "0000:39:00.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/xhci_hcd/bind
def reset_pci_usb_device(dev_path):
  folder, slot = os.path.split(dev_path)
  try:
    fp = open(os.path.join(folder, 'unbind'), 'wt')
    fp.write(slot)
    fp.close()
    fp = open(os.path.join(folder, 'bind'), 'wt')
    fp.write(slot)
    fp.close()
    print('Successfully reset %s' % dev_path)
    sys.exit(0)
  except Exception as ex:
    print('Failed to reset device! Error: %s' % ex)
    sys.exit(-1)


if 'pathpci' in option:
  reset_pci_usb_device(option2)


if 'searchpci' in option:
  pci_usb_list = create_pci_list()
  for device in pci_usb_list:
    text = '%s %s' % (device['SVendor'], device['SDevice'])
    if option2 in text:
      reset_pci_usb_device(device['path'])
  print('Failed to find device!')
  sys.exit(-1)


def reset_usb_device(dev_path):
  USBDEVFS_RESET = 21780
  try:
    f = open(dev_path, 'w', os.O_WRONLY)
    fcntl.ioctl(f, USBDEVFS_RESET, 0)
    print('Successfully reset %s' % dev_path)
    sys.exit(0)
  except Exception as ex:
    print('Failed to reset device! Error: %s' % ex)
    sys.exit(-1)


if 'path' in option:
  reset_usb_device(option2)


if 'search' in option:
  usb_list = create_usb_list()
  for device in usb_list:
    text = '%s %s %s' % (device['description'], device['manufacturer'], device['device'])
    if option2 in text:
      reset_usb_device(device['path'])
  print('Failed to find device!')
  sys.exit(-1)
7
mcarans

Sorunun özel durumu gphoto2'nin USB üzerindeki bir kamerayla iletişim problemi olması nedeniyle, gphoto2'de USB bağlantısını sıfırlamak için bir seçenek var:

gphoto2 --reset

Belki de soru sorulduğunda 2010'da bu seçenek yoktu.

4
mviereck

Aygıt numarasına göre belirli bir USB aygıtını sıfırlayacak python komut dosyası yaptım. Cihaz numarasını lsusb komutundan öğrenebilirsiniz.

örneğin:

$ lsusb

Bus 002 Device 004: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard

Bu dizgede 004 cihaz numarasıdır

import os
import argparse
import subprocess

path='/sys/bus/usb/devices/'

def runbash(cmd):
  p = subprocess.Popen(cmd, Shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
  out = p.stdout.read().strip()
  return out

def reset_device(dev_num):
  sub_dirs = []
  for root, dirs, files in os.walk(path):
      for name in dirs:
          sub_dirs.append(os.path.join(root, name))

  dev_found = 0
  for sub_dir in sub_dirs:
      if True == os.path.isfile(sub_dir+'/devnum'):
          fd = open(sub_dir+'/devnum','r')
          line = fd.readline()
          if int(dev_num) == int(line):
              print ('Your device is at: '+sub_dir)
              dev_found = 1
              break

          fd.close()

  if dev_found == 1:
      reset_file = sub_dir+'/authorized'
      runbash('echo 0 > '+reset_file) 
      runbash('echo 1 > '+reset_file) 
      print ('Device reset successful')

  else:
      print ("No such device")

def main():
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('-d', '--devnum', dest='devnum')
  args = parser.parse_args()

  if args.devnum is None:
      print('Usage:usb_reset.py -d <device_number> \nThe device  number can be obtained from lsusb command result')
      return

  reset_device(args.devnum)

if __name__=='__main__':
  main()
3
Raghu

Sıfırlamanın en hızlı yolu, USB denetleyicisinin kendisini sıfırlamak olacaktır. Bunu yapmak, udev'i cihazın bağlantı kesilmesinde kaydını silmeye zorlar ve etkinleştirdikten sonra kayıt işlemi geri döner.

echo -n "0000:00:1a.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
echo -n "0000:00:1d.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
echo -n "0000:00:1a.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/bind
echo -n "0000:00:1d.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/bind

Bu, çoğu PC ortamı için çalışmalıdır. Bununla birlikte, bazı özel donanımlar kullanıyorsanız, cihaz adlarını basitçe yineleyebilirsiniz. Bu yöntemle cihazın ismini lsusb ile bulmanız gerekmez. Ayrıca otomatik bir betiğe dahil edebilirsiniz.

3
chandank

Modülleri yeniden yükleyerek bir tür balyoz kullanıyorum. Bu benim usb_reset.sh betiğim:

#!/bin/bash

# USB drivers
rmmod xhci_pci
rmmod ehci_pci

# uncomment if you have firewire
#rmmod ohci_pci

modprobe xhci_pci
modprobe ehci_pci

# uncomment if you have firewire
#modprobe ohci_pci

Ve bu, benim sistem yöneticim olan /usr/lib/systemd/system/usbreset.service 'dir.

[Unit]
Description=usbreset Service
After=gdm.service
Wants=gdm.service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/path/to/usb_reset.sh

İşte yalnızca eşleşen bir ürün/satıcı kimliğini sıfırlayacak komut dosyası.

#!/bin/bash

set -euo pipefail
IFS=$'\n\t'

VENDOR="045e"
PRODUCT="0719"

for DIR in $(find /sys/bus/usb/devices/ -maxdepth 1 -type l); do
 if [[ -f $DIR/idVendor && -f $DIR/idProduct &&
    $(cat $DIR/idVendor) == $VENDOR && $(cat $DIR/idProduct) == $PRODUCT ]]; then
  echo 0 > $DIR/authorized
  sleep 0.5
  echo 1 > $DIR/authorized
 fi
done
2
cmcginty

belirli bir USB cihazını sıfırlamak için basit bir bash betiği yaptım.

#!/bin/bash
#type lsusb to find "vendor" and "product" ID in terminal
set -euo pipefail
IFS=$'\n\t'

#edit the below two lines of vendor and product values using lsusb result
dev=$(lsusb -t | grep usbdevicename | grep 'If 1' | cut -d' ' -f13|cut -d"," -f1)
#VENDOR=05a3
#PRODUCT=9230
VENDOR=$(lsusb -s $dev | cut -d' ' -f6 | cut -d: -f1)
PRODUCT=$(lsusb -s $dev | cut -d' ' -f6 | cut -d: -f2)

for DIR in $(find /sys/bus/usb/devices/ -maxdepth 1 -type l); do
 if [[ -f $DIR/idVendor && -f $DIR/idProduct &&
    $(cat $DIR/idVendor) == $VENDOR && $(cat $DIR/idProduct) == $PRODUCT ]]; then
  echo 0 > $DIR/authorized
  sleep 0.5
  echo 1 > $DIR/authorized
 fi
done
1
Thoht

Bazen bu işlemi VID (satıcı kimliği) ve PID (ürün kimliği) ile tanımlanan belirli bir cihazda yapmak istiyorum. Bu, güzel libusb kütüphanesini kullanan, bu amaç için faydalı bulduğum bir betik.

İlk çalıştırma:

Sudo apt-get install libusb-dev

Daha sonra, bu c ++ dosyasının resetDeviceConnection cihazı, vid ve pid ile tanımlandığı şekilde bir cihaz bağlantısını sıfırlamak için bu görevi gerçekleştirmelidir.

#include <libusb-1.0/libusb.h>

int resetDeviceConnection(UINT_16 vid, UINT_16 pid){
  /*Open libusb*/
  int resetStatus = 0;
  libusb_context * context;
  libusb_init(&context);

  libusb_device_handle * dev_handle = libusb_open_device_with_vid_pid(context,vid,pid);
  if (dev_handle == NULL){
   printf("usb resetting unsuccessful! No matching device found, or error encountered!\n");
   resetStatus = 1;
  }
  else{
   /*reset the device, if one was found*/
   resetStatus = libusb_reset_device(dev_handle);
  }
  /*exit libusb*/
  libusb_exit(context);
  return resetStatus;
}

(kişisel TIL kataloğumdan çalındı: https://github.com/Marviel/TIL/blob/master/unix_tools/Reset_specific_USB_Device.md )

1
Marviel

Biri bir balyoz istedi mi? Bu, burada diğer çeşitli cevaplardan bir araya getirilmiştir.

#!/bin/bash

# Root required
if (( UID )); then
    exec Sudo "$0" "[email protected]"
fi

cd /sys/bus/pci/drivers

function reinit {(
    local d="$1"
    test -e "$d" || return

    rmmod "$d"

    cd "$d"

    for i in $(ls | grep :); do
        echo "$i" > unbind
    done

    sleep 1

    for i in $(ls | grep :); do
        echo "$i" > bind
    done

    modprobe "$d"

)}

for d in ?hci_???; do
    echo " - $d"
    reinit "$d"
done
1
Mark K Cowan

Bunu dene, bu bir yazılım fişi.

Bazen bazı aygıtlar için aygıtın bağlantısını kolayca kaldırmaz.

Örnek:

"Genius NetScroll 120" yazılımımı kaldırmak veya çıkarmak istiyorum.

Sonra ilk takılı usb cihazımı kontrol ediyorum

$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 03f0:231d Hewlett-Packard 
Bus 001 Device 004: ID 138a:0007 Validity Sensors, Inc. VFS451 Fingerprint Reader
Bus 001 Device 005: ID 04f2:b163 Chicony Electronics Co., Ltd 
Bus 002 Device 009: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120 **<----This my Mouse! XDDD**

Tamam, faremi buldum, bir Bus 002, Cihaz 009, idVendor 0458 ve idProduct 003a'ya sahip, yani bu fare hakkında bir referans cihazı bilgisi.

Bu önemlidir, Veriyolu numarası cihaza başlangıç ​​adı yoludur ve çıkarılacak doğru cihazın olduğundan emin olmak için ürün kimliğini ve Satıcısını kontrol edeceğim.

$ ls /sys/bus/usb/drivers/usb/
1-1/  1-1.1/ 1-1.3/ 1-1.5/ 2-1/  2-1.3/ bind  uevent unbind usb1/  usb2/

Klasörlere dikkat edin, 2 numaralı klasörün başlangıcını kontrol edin, bunu kontrol edeceğim, çünkü veriyolum 002, ve birer birer birer birer fare bilgim hakkında doğru idVendor ve idProduct içeren her klasörü kontrol ettim.

Bu durumda, bu komutu kullanarak bilgiyi alacağım:

cat /sys/bus/usb/drivers/usb/2-1.3/idVendor
0458
cat /sys/bus/usb/drivers/usb/2-1.3/idProduct
003a

Tamam, /sys/bus/usb/drivers/usb/2-1.3/ yolu bilgi faremle eşleşiyor! XDDD.

Cihazı çıkarmanın zamanı geldi!

su -c "echo 1 > /sys/bus/usb/drivers/usb/2-1.3/remove"

USB cihazını tekrar takın ve tekrar çalışın!

0
user242078

Cihaz adınızı biliyorsanız, bu python betiği çalışacaktır:

#!/usr/bin/python
"""
USB Reset

Call as "usbreset.py <device_file_path>"

With device_file_path like "/dev/bus/usb/bus_number/device_number"
"""
import fcntl, sys, os

USBDEVFS_RESET = ord('U') << (4*2) | 20

def main():
  fd = os.open(sys.argv[1], os.O_WRONLY)
  if fd < 0: sys.exit(1)
  fcntl.ioctl(fd, USBDEVFS_RESET, 0)
  os.close(fd)
  sys.exit(0)
# end main

if __== '__main__':
  main()
0
Clay

Belki bu da bir kamera için çalışır:

Ardından açlıktan kurtulmuş bir USB 3.0 HDD benim tarafımda 3.4.42 (kernel.org) Linux. dmesg, 360'lardan sonra komutların zaman aşımına uğradığını söyledi (üzgünüm, syslog'u buraya kopyalayamıyorum, bağlı ağları değil) ve sürücü tamamen askıya alındı. Aygıta erişen işlemler çekirdek içinde engelleniyordu, okunamıyordu. NFS hung, ZFS hung, dd hung.

Bunu yaptıktan sonra her şey tekrar çalıştı. dmesg, USB cihazının bulunduğu hakkında yalnızca tek bir satır söyledi.

Aşağıdakilerin ayrıntılı olarak ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama işe yaradı.

Aşağıdaki örnek çıktı, 2.6.32-5-686 kernel ile Debian Squeeze'den geliyor, bu yüzden 2.6 ve üzeri için çalıştığını düşünüyorum:

$ ls -al /dev/sdb
brw-rw---T 1 root floppy 8, 16 Jun 3 20:24 /dev/sdb

$ ls -al /sys/dev/block/8:16/device/rescan
--w------- 1 root root 4096 Jun 6 01:46 /sys/dev/block/8:16/device/rescan

$ echo 1 > /sys/dev/block/8:16/device/rescan

Bu işe yaramazsa, belki de başka biri cihaza nasıl gerçek bir sıfırlama gönderileceğini bulabilir.

0
Tino