web-gelistirme-sc.com

Kalıcı bir "takma" nasıl oluşturulur?

Örneğin bir takma ad oluşturursanız:

alias cls="clear"

Tüm oturum sona erene kadar var. Yeni bir terminal penceresi başlattığınızda, takma ad artık yok. Her terminal oturumunda var olan "kalıcı" diğer adı nasıl oluşturulur?

186
Zango

Bu tür diğer adları ~/.bash_aliases dosyasına koyabilirsiniz.

Bu dosya ~/.bashrc tarafından yüklenir. Ubuntu 10.04'te, ~/.bash_aliases kullanımını etkinleştirmek için aşağıdaki satırların açıklanması gerekir. Ubuntu 11.04 ve sonrasında, zaten etkin:

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

Aliased komutu herhangi bir yeni terminalde mevcut olacaktır. Herhangi bir mevcut terminalde aliased komutunu kullanmak için, o terminalden ~/.bashrc,

source ~/.bashrc
204
PHP Guru

Satırlarınızı uzak oturum açmak için _~/.bashrc_ içine veya _~/.profile_/_~/.bash_profile_ içine ekleyin.

Komutun tüm kullanıcılar için yürütülmesini istiyorsanız, bunu _/etc/bash.bashrc_ içine koyun.

Edit: Ubuntu’nun en son sürümlerinde, _~/.bashrc_ otomatik olarak _~/.bash_aliases_ kaynaklanır, bu nedenle kalıcı takma adlar yerine bu dosyaya konur.

36
txwikinger

Aşağıdaki işlevi .bashrc dosyasına ekleyebilirsiniz.

function permalias () 
{ 
  alias "$*";
  echo alias "$*" >> ~/.bash_aliases
}

Ardından yeni bir terminal açın veya mevcut terminalinizde source ~/.bashrc komutunu çalıştırın. Artık permalias komutunu kullanarak kalıcı takma adlar oluşturabilirsiniz, örneğin permalias cls=clear.

19
Tolli

Bu komutu ~/.bash_profile cihazınızın son satırına yapıştırın.

4
popey

~/.bash_profile ve ~/.bashrc arasındaki fark için http://www.joshstaiger.org/archives/2005/07/bash_profile_vs.html bakınız.

~/.bashrc, yeni bir terminal açtığınızda çalıştırılır, oysa ~/.bash_profile değildir. ~/.bashrc, ~/.bash_aliases dosyasını içeren aşağıdakileri içerir. Bu, takma adınızı eklemek için en uygun yer olacaktır.

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi
4
Mat