web-gelistirme-sc.com

Harici modelin getItem yöntemi çağrılırken hata oluştu

Bileşenimde başka bir bileşen modeli kullanıyorum. Bunu takip ediyorum çözüm . Ancak, modelin getItem yöntemini çağırmayı denediğimde "Bir nesne olmayan bir üye işlev load () çağrısı" hatası alıyorum. Modelde, hataya neden olan çizgiler:

    ...
    $table = $this->getTable();

    // Attempt to load the row.
    $return = $table->load($itemId);
    ...

Neyi kaçırıyorum?

2
csbenjamin

Tablo sınıflarını da içe aktarmanız gerekebilir. Bunları getirmek için JTable::addIncludePath(/path/to/other/component/tables); öğesini aramayı deneyin.

7
Michael