web-gelistirme-sc.com

JMail kullanan komut dosyası e-postayı göndermiyor

Hesaplamalar yapmak için oluşturduğum bir bileşenim var. Kişinin sonuçlarını kendilerine e-postayla göndermesine izin vermek istiyorum. Burada gösterilen tmpl sayfası için default.php denetleyicisinde bir posta işlevi oluşturmaya çalıştım:

public function sendMail () {

$mailer = JFactory::getMailer();

$config = JFactory::getConfig();

$sender = array(
  $config->get( 'config.mailfrom' ),
  $config->get( 'config.fromname' ) );
$mailer->setSender($sender);

$recipient = $calculatorEmailAddress;

$mailer->addRecipient($recipient);


$body = '<div id="emtresults">'
  . '<table border="0" width="75%" max-width="750px" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table">'
  . '<tr class="calcresultslabels">'
  . ' <th> </th>'
  . '  <th>10foot</th>'
  . '  <th>20foot</th>'
  . '  <th>Savings</th>'
  . '  </tr>'
  . ' <tr class="calcresults">'
  . '  <th>Materials</th>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($tenmat1)?></td>'
  . ' <td align="center"> $ <?php echo round($twentymat1)?></td>'
  . ' <td align="center"> $ <?php echo round($matsavings1)?></td>'
  . ' </tr>'
  . ' <tr class="calcresults">'
  . '  <th>Tax</th>'
  . '  <td align="center"><div> $ <?php echo round($tentax1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($twentytax1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($taxsavings1)?></td>'
  . ' <tr>'
  . ' <tr class="calcresults">'
  . '  <th>Hours</th>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($tenhours1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($twentyhours1)?></td>'
  . '   <td align="center"> $ <?php echo round($hourssavings1)?></td>'
  . ' </tr>'
  . ' <tr class="calcresults">'
  . '  <th>Total</th>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($tentotal1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($twentytotal1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($totalsavings1)?></td>'
  . ' </tr>'
  . ' </table>'
  . ' </div>';

$mailer->isHTML(true);
$mailer->Encoding = 'base64';
$mailer->setSubject('EMT Calculator App Results');
$mailer->setBody($body);

$send = $mailer->Send();
if ( $send !== true ) {
  echo 'Error sending email: ' . $send->__toString();
} else {
  echo 'Mail sent';
}

}

Sonra /components/component/views/view/tmpl/default.php eylem var ve burada olduğu gibi kod:

<form method='post' action='/index.php?option=com_emtapp&view=calculators&task=sendMail'>
<tr class="calcrow"><td>Email your Results:</td><td align="center"><div> <input type="email" name="calculatorEmailAddress" value=""/></div></td></tr>
<input type="hidden" name="tenmat1" value="<?php echo round($tenmat)?>">
<input type="hidden" name="twentymat1" value="<?php echo round($twentymat)?>">
<input type="hidden" name="matsavings1" value="<?php echo round($matsavings)?>">
<input type="hidden" name="tentax1" value="<?php echo round($matsavings)?>">
<input type="hidden" name="twentytax1" value="<?php echo round($twentytax)?>">
<input type="hidden" name="taxsavings1" value="<?php echo round($taxsavings)?>">
<input type="hidden" name="tenhours1" value="<?php echo round($tenhours)?>">
<input type="hidden" name="twentyhours1" value="<?php echo round($twentyhours)?>">
<input type="hidden" name="hourssavings1" value="<?php echo round($hourssavings)?>">
<input type="hidden" name="tentotal1" value="<?php echo round($tentotal)?>">
<input type="hidden" name="twentytotal1" value="<?php echo round($twentytotal)?>">
<input type="hidden" name="totalsavings1" value="<?php echo round($totalsavings)?>">


<input type='submit' value='Email Your Results'/>
</form>

Ancak herhangi bir e-posta göndermez. Burada neyi yanlış yaptığım konusunda herhangi bir öneriniz var mı?

2
user3597234

Gerçekten sendMail işlevi için bir denetleyici olayı kullanıyor olmalısınız. Mevcut iletişim formu öğelerine göz atın:

Form görünümü: https://github.com/joomla/joomla-cms/blob/staging/components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php

Görünümde görevi ayarlayan bir gönderme vardır (contact.submit): https://github.com/joomla/joomla-cms/blob/staging/components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php

Sonra denetleyici bu görevi alır: https://github.com/joomla/joomla-cms/blob/staging/components/com_contact/controllers/contact.php#L2

Daha sonra özel bir _sendMail işlevini çağırır: https://github.com/joomla/joomla-cms/blob/staging/components/com_contact/controllers/contact.php#L14

Bu işlev, e-posta içeriğini oluşturma ve gönderme işini yapar.

3
Chad Windnagle

$calculatorEmailAddress beyan edilmiş gibi görünmüyor, eğer sorun buysa Mathews için bunun cevabına bakınız.

Ayrıca mailler işlevi ile karşılaştığım bir sorun, SMTP, hiçbir form bileşeni veya posta için temel Joomla API ile yapmak zorunda aslında hata için günlük her türlü yapar.

//all variables in here need to be defined
$body = '<div id="emtresults">'
  . '<table border="0" width="75%" max-width="750px" cellpadding="1" cellspacing="1" class="table">'
  . '<tr class="calcresultslabels">'
  . ' <th> </th>'
  . '  <th>10foot</th>'
  . '  <th>20foot</th>'
  . '  <th>Savings</th>'
  . '  </tr>'
  . ' <tr class="calcresults">'
  . '  <th>Materials</th>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($tenmat1)?></td>'
  . ' <td align="center"> $ <?php echo round($twentymat1)?></td>'
  . ' <td align="center"> $ <?php echo round($matsavings1)?></td>'
  . ' </tr>'
  . ' <tr class="calcresults">'
  . '  <th>Tax</th>'
  . '  <td align="center"><div> $ <?php echo round($tentax1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($twentytax1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($taxsavings1)?></td>'
  . ' <tr>'
  . ' <tr class="calcresults">'
  . '  <th>Hours</th>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($tenhours1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($twentyhours1)?></td>'
  . '   <td align="center"> $ <?php echo round($hourssavings1)?></td>'
  . ' </tr>'
  . ' <tr class="calcresults">'
  . '  <th>Total</th>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($tentotal1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($twentytotal1)?></td>'
  . '  <td align="center"> $ <?php echo round($totalsavings1)?></td>'
  . ' </tr>'
  . ' </table>'
  . ' </div>';

$config = JFactory::getConfig();
//taken form Mathew Lennings answer
$calculatorsEmailAddress = JFactory::getApplication()->input->get('calculatorsEmailAddress', null, 'string');
try{
  ob_start();
  $mailer = JFactory::getMailer();

  $sender = array(
    $config->get( 'config.mailfrom' ),
    $config->get( 'config.fromname' ) );

  $mailer->setSender($sender);

  $recipient = $calculatorEmailAddress;
  $mailer->addRecipient($recipient);

  $mailer->Encoding = 'base64';
  $mailer->setSubject('EMT Calculator App Results');
  $mailer->isHTML(true);
  $mailer->setBody($body);
  $mailer->SMTPDebug = 1;

  $send = $mailer->Send();
  if ( $send !== true ) {
    echo 'Error sending email: ' . $send->__toString();
  } else {
    echo 'Mail sent';
  }
  echo ob_get_clean();
}catch(phpmailerException $e){
  echo $e->errorMessage();
}catch(Exception $e){
  echo $e->getMessage();
}

Bu teknik SMTP hatalarını yönetilebilir bir formatta alabilir, ob_start ile phpmailer sadece varsayılan olarak yankılanması gerektiğinden bir hata günlüğüne bile kaydedebilir.

$ Body değişkeni de tanımlanmış gibi görünmeyen birçok değişkeni kullanır, eminim sadece başka bir işlevle ele alınır, ama aynı zamanda düzgün çalıştığından emin olmak için her birini test ediyorum.

EDIT: Ben bu bir, daha fazla ya da hata tarafında yakın bir sorum vardı ama bu tam çözüm beni yönlendirmek için kredi vermek istiyorum: SMTP hata yok ama e-posta gönderme

1
Jordan Ramstad

Uygulama girişinden calculatorsEmailAddress iletisini aldığınızdan emin misiniz? İşlevde bildirildiğini görmüyorum.

$calculatorsEmailAddress = JFactory::getApplication()->input->get('calculatorsEmailAddress', null, 'string'); 

JMailer::isEmail Alıcıyı ayarlamadan önce adresi doğrulama yöntemi.

0
Mathew Lenning