web-gelistirme-sc.com

Modülden bileşen formu nasıl alınır?

Modülümden bir bileşen formu almaya çalıştım. Modeli aldım ve sonra formu almaya çalıştım, ama sonuç boştu. 'JPATH_COMPONENT' tanımlamaya çalıştım ve işe yaramadı.

define('JPATH_COMPONENT', JPATH_SITE . '/components/com_business');

jimport('joomla.application.component.model');
JModelLegacy::addIncludePath(JPATH_SITE . '/components/com_business/models');
$model = JModelLegacy::getInstance('Organization', 'BusinessModel'); //It is correct

$form = $model ->get('Form'); //empty
print_r($form);
3
aspirisen

$model->get('Form') çağrılmadan önce form aramak için ek bir yol eklemeye çalışın.

JForm::addFormPath(YOUR_COMPONENT_FORMS_PATH);

GetForm, form örneğini almadan önce bunu kullanan loadForm (ata sınıf JModelForm'da bildirildi) çağırdığı için buna ihtiyacınız olacaktır.

JForm::addFormPath(JPATH_COMPONENT . '/models/forms');
JForm::addFieldPath(JPATH_COMPONENT . '/models/fields');

Alternatif olarak JForm::getInstance formunuzun bir örneğini almak için.

Saygılarımızla,

4
Pep Lainez