web-gelistirme-sc.com

DateTime Değerini Sıralanabilir Bir Özel Alanda Saklamak?

Özel bir alan değerini tarih olarak saklamak için bir yol var mı, böylece sırayla kullanılabilir

1
Paul

Evet, jQuery DatePicker 'ı kullanabilir ve tarihi kaydedebilir ve gönderilerinizi göstermek için query_post kullanabilirsiniz. sipariş (ayrıca github üzerine kod ):

<?php
//The Query
// exactly than
query_posts('meta_key=start_date&meta_value='.date("Y-m-d"));
// or
// dates less than
// query_posts('meta_key=start_date&meta_compare=<=&meta_value='.date("Y-m-d"));
// or
// date mayor than
// query_posts('meta_key=start_date&meta_compare=>=&meta_value='.date("Y-m-d"));

//The Loop
if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
 echo the_title();
 echo "<br />";
endwhile; else:
endif;

//Reset Query
wp_reset_query();
?>
1
hunk