web-gelistirme-sc.com

"Günün Videosu" Özelliğinin Uygulanması?

WordPress 3.0 sitesine her gün YouTube’dan yeni bir video içeren yeni bir alan eklemek istiyorum. Bu video manuel olarak seçilecek ve her gün manuel olarak eklenecektir. Buna rağmen nasıl düzgün bir şekilde ayarlanacağını bilmiyorum.

Şu anki düşünce sürecim, " videos " adında bir kategori oluşturacağım ve daha sonra her gün embed kodunu post-body olarak yerleştirerek o kategoriye yeni bir yazı ekleyeceğim. Bu olsa çirkin hackery gibi görünüyor, bu yüzden daha iyi ve daha yalın bir çözüme açığım. İdeal olarak, başlığa ekleyeceğim basit bir yönetici tarafı formuna ve YouTube videosuna olan bağlantıya (bağlantıyı kendi programımla bir gömme koduna dönüştürürüm) sahip olurdum.

WordPress 3.0, bunun gibi garip post tiplerini barındırıyor mu? "Günün videosu" ve "Günlük çizgi film" gibi şeyleri nasıl başarabileceğimi daha iyi anlamak için ne okumam gerekir?

5
Sampson

Bunu işlemek için bir özel gönderi türü kullanmanızı öneririm. Özel gönderi türünü ekleyebilir ve yalnızca YouTube URL'sini içerik olarak kabul edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonra bu kurulumdan "en son" yazıyı ana sayfanızdaki özel bir döngü ile görüntüleyebilirsiniz.

İşte başlamak için birkaç iyi kaynak:

3
EAMann

Merhaba @ Jonathan Sampson :

@EAMann göze çarpıyor, Özel Gönderi Türleri böyle yapılıyor.

İhtiyacınız olan Özel Gönderi Tipini uygulamak için temanızın functions.php dosyasına yazdırabileceğiniz kod (not: Bir yardımcı işlev dahil ettim make_post_type_labels() Özel Gönderi Türlerini tanımlamanın karmaşıklığını azaltan kullanmayı seviyorum):

register_post_type('daily-video',
 array(
  'labels'     => make_post_type_labels('Daily Video'),
  'public'     => true,
  'show_ui'     => true,
  'query_var'    => 'daily-video',
  'rewrite'     => array('slug' => 'daily-videos'),
  'hierarchical'  => true,
  'supports'    => array('title','editor',
 )
);
function make_post_type_labels($singular,$plural=false,$args=array()) {
 if ($plural===false)
  $plural = $singular . 's';
 elseif ($plural===true)
  $plural = $singular;
 $defaults = array(
  'name'        =>_x($plural,'post type general name'),
  'singular_name'   =>_x($singular,'post type singular name'),
  'add_new'      =>_x('Add New',$singular),
  'add_new_item'    =>__("Add New $singular"),
  'edit_item'     =>__("Edit $singular"),
  'new_item'      =>__("New $singular"),
  'view_item'     =>__("View $singular"),
  'search_items'    =>__("Search $plural"),
  'not_found'     =>__("No $plural Found"),
  'not_found_in_trash' =>__("No $plural Found in Trash"),
  'parent_item_colon' =>'',
 );
 return wp_parse_args($args,$defaults);
}

Ayrıca bu iki cevabı da yararlı bulabilirsiniz:

3
MikeSchinkel