web-gelistirme-sc.com

Acele bir veritabanı yedekleme / döküm yapar mı?

Çalışıyor drush up veritabanı yedeklemesi çalıştırılsın mı? Testten bakmıyormuş gibi görünüyor. _ Çalıştırmadan önce ayrı bir veritabanı yedeklemesi yapmalı mıyım drush up güncellemek için?

13
user1359

Hayır değil. Yalnızca geçerli modül dizinlerinin yerini almadan önce yedekler.

Bir sql dökümü oluşturmak için şunu kullanın:

drush sql-dump > filename.sql.

Ancak dosyayı web kökünüzün dışına taşımayı unutmayın.

7
Berdir

Yapmak gzip ile mysql dökümü drush :

drush sql-dump --gzip --result-file

Wranvaud'un yorumundan güncelleme: Sonuç dosyasını belirtmezseniz, ana klasörünüzde saklanır: ~/drush-backups/<db_name>/<timestamp>/<database_file>.sql.gz, aksi takdirde --result-file = '~/Documents /' belirtebilirsiniz.

8
milkovsky

Backup and Migrate module modülünü yüklediyseniz, Drush'tan

$ drush bam-backup

5
Wrashi

Bu, drush ve Acquia-Drupal) ile komut satırından Yedekleme ve Geri Yükleme için bir bash komut dosyası çözümüdür.:

 • Not: Her iki komut dosyasında da sadece her iki komut dosyasında da temel yolu, sitename ve belki de drushpath'i değiştirmeniz gerekir
 • Not 2: Yedekleme komut dosyası, site dosyalarınızı ve veritabanınızı açıklayan bir data.sql dosyasını içeren bir .tar oluşturur =
 • Not3: Geri yükleme komut dosyası, yedekleme komut dosyası tarafından oluşturulan son .tar yedek dosyasını seçecektir

[~ # ~] talimatları [~ # ~]

1) Benim durumumda (drushpath = "/ Applications/acquia-drupal/drush") drush yolunu bul (drush acquia'ya dahil)

2) Bir yedek _ sitem dosya ve bir geri yükleme _ sitem dosyası oluşturun ve bunları bin klasör yolunuza ekleyin (örneğin:/usr/local/bin)

3) Düzenleme yedek _ sitem

#!/bin/bash
# Text color variables
txtgrn=$(tput setaf 2)  # Green
txtylw=$(tput setaf 3)  # Yellow

basepath="path-to-your-server-root" #4ex "/Users/monojones/www"
backuppath="$basepath/backups"
drushpath="/Applications/acquia-drupal/drush"
sitename="your-sitename"
tempdir="$backuppath/backup_$sitename"

if [ -d $backuppath ]; then
 echo "Backup path finded. [ $backuppath ]"
else
 echo "Creating backup path... [ $backuppath ]"
 mkdir $backuppath
fi

echo "${txtylw}Backing up $sitename ... ${txtgrn}"
if [ -d "$backuppath/$sitename" ]; then
 echo "Backup subdir finded."
else
 echo "Creating $backuppath/$sitename" 
 mkdir $backuppath/$sitename
fi
echo "${txtylw}"
mkdir $tempdir
$drushpath/drush -r $basepath/$sitename sql-dump --result-file=$tempdir/data.sql
tar -pczf $tempdir/files.tgz $basepath/$sitename $systempaths
tar -pczf $backuppath/$sitename/$sitename.backup_$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz $tempdir
rm -rf $tempdir

4) Düzenleme geri yükleme _ sitem

#!/bin/bash
# Text color variables
txtred=$(tput setaf 1)  # Red
txtgrn=$(tput setaf 2)  # Green
txtylw=$(tput setaf 3)  # Yellow

basepath="path-to-your-server-root" #4ex "/Users/monojones/www"
backuppath="$basepath/backups"
sitename="your-sitename"
drushpath="/Applications/acquia-drupal/drush"

echo "${txtylw}Restoring ${txtred}$sitename ${txtylw} database: ${txtgrn}"
FILE=`ls -1 $backuppath/$sitename/$sitename.backup_* | tail -n 1`
echo "Last backup file: ${txtpur} $FILE ${txtylw}"
mkdir temp_drupalbackup_$sitename 
tar -C temp_drupalbackup_$sitename -zxvf $FILE ${backuppath:1}/backup_$sitename/data.sql
$drushpath/drush sql-drop
drush sql-cli < temp_drupalbackup_$sitename/${backuppath:1}/backup_$sitename/data.sql
rm -R temp_drupalbackup_$sitename
2
monojones

Yedekleme için sql-sync de kullanabilirsiniz.

$ drush sql-sync -v @site1 @site2
1
Sivaji

Drush 5 ile artık çok kolay

"Not: Drush 5, kodunuzu, dosyalarınızı ve veritabanınızı tek bir dosyaya yedeklemenizi sağlayan arşiv-döküm ve arşiv geri yükleme komutlarını tanıttı."

https://drupal.org/upgrade/backing-your-site-command-line

1
frazras