web-gelistirme-sc.com

Çalışan bir sürecin özünü ve sembol tablosunu almak mümkün müdür?

Çalışan bir işlemin çekirdek dökümü oluşturmak için gdb almak veya başka bazı araçlar kullanmak mümkün müdür ve bu sembol tablosu? İşlemi sonlandırmadan bunu yapmanın bir yolu varsa harika olurdu. 

Bu mümkün olsaydı, hangi komutları kullanırdınız? (Bunu bir Linux kutusunda yapmaya çalışıyorum)

50
Readonly
 $ gdb - pid = 26426 
 (gdb) gcore 
 Kayıtlı çekirdek dosya core.26426 
 (gdb) detach 
60
DustinB

Veya gcore $(pidof processname) komutunu çalıştırın.

Bunun, mümkün olan en kısa sürede takıp çıkarmanızın faydası (gdb'yi çalıştırmak ve CLI'ye komut vermek). 

51
Alex Zeffertt

Gdb'de generate-core-file komutunu kullanarak çalışan işlemin çekirdek dökümünü oluşturabilirsiniz.

0
Dev

Not: Aşağıdaki yöntem çalışan işlemi sonlandırır ve sembolleri de gerektirir.

Çalışan işleme aşağıdaki sinyallerden birini (action = core ile birlikte) gönderebilirsiniz:
Gönderen: http://man7.org/linux/man-pages/man7/signal.7.html

    Signal   Value   Action  Comment
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    SIGHUP    1    Term  Hangup detected on controlling terminal
                   or death of controlling process
    SIGINT    2    Term  Interrupt from keyboard
    SIGQUIT    3    Core  Quit from keyboard
    SIGILL    4    Core  Illegal Instruction
    SIGABRT    6    Core  Abort signal from abort(3)
    SIGFPE    8    Core  Floating point exception
    SIGKILL    9    Term  Kill signal
    SIGSEGV   11    Core  Invalid memory reference
    SIGPIPE   13    Term  Broken pipe: write to pipe with no
                   readers
    SIGALRM   14    Term  Timer signal from alarm(2)
    SIGTERM   15    Term  Termination signal
    SIGUSR1  30,10,16  Term  User-defined signal 1
    SIGUSR2  31,12,17  Term  User-defined signal 2
    SIGCHLD  20,17,18  Ign   Child stopped or terminated
    SIGCONT  19,18,25  Cont  Continue if stopped
    SIGSTOP  17,19,23  Stop  Stop process
    SIGTSTP  18,20,24  Stop  Stop typed at terminal
    SIGTTIN  21,21,26  Stop  Terminal input for background process
    SIGTTOU  22,22,27  Stop  Terminal output for background process

Gibi:
kill <signal> <pid>

Çekirdeğe sahip olduğunuzda, sembol dosyası ile birlikte gdb'de açabilirsiniz.

0
brokenfoot