web-gelistirme-sc.com

OEmbed hataları gösteriliyor mu?

Bazen bir öğeyi oEmbed yoluyla gömmek, örneğin bir YouTube videosu gömme işlemi devre dışı bırakıldığında mümkün değildir. oEmbed hizmeti bir 401 Unauthorized döndürecek ve kod dönüştürülmeyecektir.

Bunu kullanıcıya bildirmenin bir yolu var mı? Mevcut iş akışı sezgisel değil (en azından benim için) ve nesnenin gömülü olamayacağını söyleyen, WordPress sayfasında veya daha da iyisi editörde bir mesaj tercih ederim.

3
Jan Fabry

Geçerli kodla mümkün değil.

WP_oEmbed nesnesi girişi sterilize etmek için fazladan millere (daha fazla mil gibi) gider, böylece html veya boolean false olur. Alma ile ilgili tüm hatalar çıktıda atılır, orada filtre yoktur ve işlediği tek hata (hardcoded) 501 not implemented.

En kısa sürede bununla uğraşmak HTTP API içinde bir yerde.

1
Rarst