web-gelistirme-sc.com

Excel VBA'daki "! =" Eşdeğeri nedir?

Sorun şu ki, !=, Excel vba’da bir işlev olarak çalışmaz.

Kullanmak mümkün olmak istiyorum

If strTest != "" Then yerine If strTest = "" Then

!= dışında bunun için başka bir yaklaşım var mı?

!= taklit etme işlevim

Sub test()

Dim intTest As Integer
Dim strTest As String

intTest = 5

strTest = CStr(intTest) ' convert

Range("A" + strTest) = "5"  For i = 1 To 10
    Cells(i, 1) = i

    If strTest = "" Then
      Cells(i, 1) = i
    End If

  Next i


End Sub
90
What'sUP

Çünkü VBA’daki eşitsizlik operatörü <>

If strTest <> "" Then
  .....

!= operatörü C #, C++ ile kullanılır.

151
Steve

VBA'da != operatörü, Not operatörüdür, şunun gibi:

If Not strTest = "" Then ...
28
frenchie

Sadece bir not. Bir dizgiyi "" ile karşılaştırmak istiyorsanız, durumunuzda

If LEN(str) > 0 Then

hatta sadece

If LEN(str) Then

yerine.

7

<> yerine != kullanmaya çalışın.

2
user1745872