web-gelistirme-sc.com

Onay kutusu değerleri bir tabloya nasıl kaydedilir?

Nasıl html formundan Joomla veritabanındaki bir tabloya veri ekleyebilirim.
Formun örnek kod:
Name : <input type="textbox" name="username"> Selection1 : <input type="checkbox" name="choice1" value="first"> Selection2 :<input type="checkbox" name="choice2" value="second"> Selection3: <input type="checkbox" name="choice3" value="third"> <input type="submit" value="submit" action="save_to_joomla_database.php"></form>

Yazmam gereken komut dosyası nedir save_to_joomla_database.php Verileri Joomla veritabanının herhangi bir tablosunda saklayacak?

2
saibbyweb

Öncelikle JInput kullanarak değerleri almanız gerekir,

$input = JFactory::getApplication()->input;
$username = $input->get('username');
$choice1 = $input->get('choice1');
$choice2 = $input->get('choice2');
$choice3 = $input->get('choice3');

veritabanı sorgunuz için aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

$db = JFactory::getDbo(); 
$query = $db->getQuery(true);

$columns = array('username', 'choice1', 'choice2', 'choice2');
$values = array($db->quote($username), $db->quote($choice1), $db->quote($choice2), $db->quote($choice3));

$query->insert($db->quoteName('#__table_name'))
      ->columns($db->quoteName($columns))
      ->values(implode(',', $values));

$db->setQuery($query);
$db->execute();

Tabii ki ihtiyaçlarınıza göre veritabanı sorgusunda bazı değişiklikler yapmanız gerekecek, ancak bu başlamanıza yardımcı olacak

5
Lodder

@Lodder kesinlikle doğrudur, ancak ilgilenenler için başka bir sözdizimi vardır. Bu sözdizimini tercih ederim, çünkü alan adlarını yazmayı kaydeder

$data = new stdClass;
$input = JFactory::getApplication()->input;
$data->username = $input->get('username');
$data->choice1 = $input->get('choice1');
$data->choice2 = $input->get('choice2');
$data->choice3 = $input->get('choice3');

$db = JFactory::getDbo(); 
$db->insertObject('#__table_name', $data);

Nesnenizin özellikleri sütun adlarıyla tam olarak eşleştiği sürece, insertObject kullanarak nesneyi doğrudan tabloya ekleyebilirsiniz

5
David Fritsch