web-gelistirme-sc.com

Fstab'daki son iki alan ne anlama geliyor?

Her satırdaki fstab (dump, pass) içindeki son iki alan bazı sayılar, genellikle 0'dır. Bu sayılar ne anlama gelir?

# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  nodev,noexec,nosuid 0    0
UUID=030ccf66-5195-4835-ba3e-f5d7a5403c05 /        ext4  errors=remount-ro 0    1
94
elzapp

man fstab öğesinden kopyala/yapıştır

Beşinci alan (fs_freq), bu dosya sistemlerinde, hangi dosya sistemlerinin atılması gerektiğini belirlemek için dump (8) komutuyla kullanılır. Beşinci alan mevcut değilse, sıfır değeri döndürülür ve döküm, dosya sisteminin atılması gerekmediğini varsayar.

Altıncı alan (fs_passno), fsck (8) programı tarafından, dosya sistemi kontrollerinin önyükleme zamanında yapıldığı sırayı belirlemek için kullanılır. Kök dosya sistemi fs_passno 1 ile belirtilmelidir ve diğer dosya sistemleri fs_passno 2 olmalıdır. Bir sürücüdeki dosya sistemleri sırayla kontrol edilir, ancak donanımdaki kullanılabilirliği kullanmak için farklı sürücülerdeki dosya sistemleri aynı anda kontrol edilir. . Altıncı alan yoksa veya sıfır değilse, sıfır değeri döndürülür ve fsck, dosya sisteminin kontrol edilmesi gerekmediğini varsayar.

99
JanC

Basit blokbaşı yanıtı, ilk alanın atılıp atılmayacağını, ikinci alan ise başlatma sırasında ve hangi sırada kontrol edileceğini belirler. Gerisi için kılavuzu kontrol edin!

11
g24l