web-gelistirme-sc.com

Bir projenin birden fazla kaynağı olabilir mi?

Git'te bir projenin iki (veya daha fazla) "kökeni" olabilir mi?

Tek bir projeyi hem github hem de Heroku sunucusuna göndermek istiyorum.

Özellikle, bu hata github deposunu eklerken görünür:

$ git remote add Origin https://github.com/Company_Name/repository_name.git
fatal: remote Origin already exists.
115
Chris Dutrow

İstediğiniz kadar uzaktan kumanda kullanabilirsiniz, ancak "Origin" adında bir uzaktan kumandanız olabilir. "Origin" denilen uzaktan kumanda, mevcut bir depoyu kopyaladığınızda Git'in yarattığı varsayılan uzaktan kumanda olması dışında hiçbir şekilde özel değildir. İkinci bir uzaktan kumanda yapılandırabilir, bu uzaktan kumandayı itebilir/çekebilir ve orijin yerine o uzaktaki dalları izlemek için bazı dalları ayarlayabilirsiniz.

Bunun yerine "github" adlı bir uzaktan kumanda eklemeyi deneyin:

$ git remote add github https://github.com/Company_Name/repository_name.git

# Push master to github
$ git Push github master

# Push my-branch to github and set it to track github/my-branch
$ git Push -u github my-branch

# Make some existing branch track github instead of Origin
$ git branch --set-upstream other-branch github/other-branch
190
meagar

Bu soruya daha sonra tökezleyen herkes için bir yan not olarak, Origin Push'ın bir seferde birden fazla git depo sunucusuna gönderilmesi mümkündür.

Origin uzaktan kumandasına başka bir URL eklemek için aşağıdaki komutu kullanarak bunu başarabilirsiniz. 

git remote set-url --add Origin ssh://[email protected]/user/myproject.git

İşte birden fazla uzaktan kumanda içeren örnek bir proje, GitHub ve GitLab:

 1. GitHub için uzaktan repo ekle

  $ git remote add github https://github.com/Company_Name/repository_name.git
  
 2. GitLab için uzak repo ekle

  $ git remote add gitlab https://gitlab.com/Company_Name/repository_name.git
  
 3. Artık projede birden fazla uzaktan kumanda var. git remote -v ile çift kontrol

  $ git remote -v
  github https://github.com/Company_Name/repository_name.git (fetch)
  github https://github.com/Company_Name/repository_name.git (Push)
  gitlab https://gitlab.com/Company_Name/repository_name.git (fetch)
  gitlab https://gitlab.com/Company_Name/repository_name.git (Push)
  
 4. Birden fazla depoya nasıl bastırıyorsunuz?

  $ git Push github && git Push gitlab
  
18
dihardmg

köken yerine farklı adlar vererek havuzunuza başka bir uzak hesap ekleyebilirsiniz. Origin2 ..__ gibi bir ad kullanabilirsiniz, böylece git komutunuz 

git remote add Origin2 https://github.com/Company_Name/repository_name.git
0
dinith jayabodhi
git remote add Origin2 https://github.com/Company_Name/repository_name.git

ve Push kullanımı için:

git Push -u Origin2 master
0
Lovepreet Kaur