web-gelistirme-sc.com

Google E-Tablosunu Google Dokümanı'na Göm

Bir Google E-Tablosunu Google Excel ve Microsoft Word’de bir Google Dokümanı içine gömmek mümkün müdür? Bir E-Tablodaki bir grafiğe ne dersiniz?

82
ale

Bugünden itibaren (2016-05-20), Google, bir Google e-tablosundan bir Google dokümanına grafik ekleme özelliğini ortaya koymaya başladı. Bu noktada, 3 Google hesabımdan ikisi seçeneği Insert menüsünde, Insert→Chart öğesinin altında yeni bir Insert→Drawing… alt menüsü ile kullanılabilir hale getirir.

Bu tür çizelgeleri eklediğinizde, orijinal elektronik tabloya bağlı kalırlar. İstediğiniz tek tablo veri ise, verilerinizi basit bir tablo olarak sunmak için kullanabileceğiniz bir tablo grafik türü vardır.

Bu aşamada bazı sınırlamalar vardır (örneğin, grafiğin boyutuyla ilgili olarak) ve grafik ekleyebilmeniz için grafikte önceden mevcut olması gerekir, ancak bu doğru yönde ilerliyor ...


Bir elektronik tablo veya tablo eklemek için, kullanın Sayfalardan Dokümanlara kopyalayıp yapıştırarak Google Sayfalardan bir tablo ekleyin ve bağlantılı seçeneği seçin.

Belgeniz açılırken kaynak elektronik tabloyu değiştirirseniz grafik değil canlı olarak güncellenir, ancak belge değişiklikleri algılar ve katıştırılmış elektronik tablonun üstüne bir Güncelle düğmesi verir. Kaynaktaki son değişiklikleri yansıtır.

24

AFAIK, sadece elektronik tablodan metin belgesine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Elektronik tablo tablo olarak eklenir, ancak bunlar birbirleriyle bağlantılı değildir: Elektronik Tablodaki bir şeyi değiştirirseniz, metin belgesine yansıtılmaz.

Tabii ki, kesinlikle yanlış olduğunu ispatlamayı çok isterim!

32
jfoucher

Burada, verilen bir elektronik tablo içinde belirli bir aralıktaki içeriği içeren bir tablo eklemenize izin veren kod tabanlı bir çözüm. Verileri gerçek zamanlı olarak senkronize etmenin bir yolunu bulmayı denemedim, çünkü her düzenlemeyle birlikte elektronik tabloya aktarılması gereken potansiyel olarak büyük miktarda veri verildiğinde pratik görünmüyordu. Bunun yerine, komut dosyası belgeye "güncelleme verileri" özel bir menü öğesi ekler.

Komut dosyası, belgeye bağlı olmalıdır (yani, doküman menüsünde Araçlar> Komut Dosyası Düzenleyicisi kullanılarak oluşturulmuş). E-tablo URL’si, kullanılacak sayfa ve aralık, komut dosyasında belirtilir. Tüm verileri sayfaya gömmek için, .getRange(rangeName) ile .getDataRange() ile değiştirin.

UpdateData işlevi ilk çalıştırıldığında, belgenin sonuna tablo ekler. Sonraki çalışmalarda, tabloyu yerinde günceller (yani, tablodan sonra daha fazla metin eklenirse, sipariş korunur).

Yapıştırılan kopya yeni bir nesne olduğundan, tablonun yapıştırılmasının güncelleme işlemini (komut dosyası sonuna yeni bir tablo ekler) bozacağını unutmayın. Bunun yerine, metni masanın çevresine kesip yapıştırın.

function onOpen() {
 DocumentApp.getUi()
       .createMenu('Custom')
       .addItem('Update Data', 'updateData')
       .addToUi();
}

function updateData() {
 var ssUrl = ' spreadsheet url here ';
 var sheetName = 'Sheet2';  // name of sheet to use
 var rangeName = 'A1:C3';  // range of values to include 

 var values = SpreadsheetApp.openByUrl(ssUrl)
               .getSheetByName(sheetName)
               .getRange(rangeName)
               .getValues();
 var doc = DocumentApp.getActiveDocument();
 var body = doc.getBody();
 var ranges = doc.getNamedRanges('embeddedSheet-range');
 if (ranges.length == 0) {
  var table = body.appendTable(values);
 }
 else {
  tableRange = ranges[0];
  table = tableRange.getRange().getRangeElements()[0].getElement();
  var ind = body.getChildIndex(table);
  tableRange.remove();
  body.removeChild(table);
  table = body.insertTable(ind, values);
 }
 var rangeBuilder = doc.newRange();
 rangeBuilder.addElement(table);
 doc.addNamedRange('embeddedSheet-range', rangeBuilder.build());
}

Teknik notlar

 1. El ile ek olarak verileri her saatte bir senkronize etmek de mümkündür. Yalnızca Script Editor'ın Kaynaklar menüsünden zamana dayalı bir tetikleyici ekleyin, böylece updateData işlevini çalıştırır.

 2. Bir de bu betiği bunun yerine kaynak e-tabloya bağlanacak şekilde uyarlayabilirsiniz. Bu, belgenin nasıl açıldığı (örneğin, URL ile) üzerinde değişiklikler gerektirecektir, ancak aksi takdirde mantık aynı olacaktır.

 3. Komut dosyasının hantal kısmı, belgedeki mevcut tablonun tutamacını elde etmektir. Bu, onu Adlandırılmış Aralık içine yerleştirmeyi gerektirir. Ayrıca, tablo elemanını tamamen değiştirmek, mevcut bir tablonun girişlerini karıştırmamaktan daha uygundur. Adlandırılmış Bir Aralık değişmez olduğu için, içerdiği tablo ile birlikte kaldırılır ve ardından yeni tabloyla birlikte yeniden oluşturulur.

11
user79865

Evet yapabilirsin. Bir sayfanın içeriğini kopyalayıp dokümanınıza yapıştırın, sağ köşede elektronik tabloya bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bunu yaparsanız, elektronik tabloyu düzenledikten sonra, değişiklikleri dokümanınıza dahil etmek için dokümanlarınızdaki güncelleme simgesini tıklayabilirsiniz.

4
Fish Monitor

Alternatif olarak Google Sites'ı veya iframe içeriğinin gömülmesine izin veren herhangi bir içerik düzenleyiciyi kullanmaktır.

Google e-tablolarını Google Sites sayfasına yerleştirmek için

 1. Yeni bir site oluşturun veya mevcut bir siteye gidin.
 2. Yeni bir sayfa oluşturun veya mevcut bir sayfada Düzenle'yi tıklayın.
 3. Ekle> Sürücü> Elektronik Tablo'ya tıklayın
 4. Elektronik tabloyu seçin
 5. Seçenekleri ayarlayın
 6. Kaydet'e tıklayın
3
Rubén