web-gelistirme-sc.com

hadoop

Hadoop'a veri yazma

HDFS, dosyaları varsayılan olarak yerel olarak nerede depolar?

Hadoop'taki birden fazla MapReduce işini zincirleme

Hadoop giriş bölmelerini nasıl yapar?

Domuz ve Kovan arasındaki fark? Neden ikisi de var?

Pig Latin: Bir tarih aralığından birden fazla dosya yükle (dizin yapısının bir parçası)

Hadoop Streaming Job python hatası verdi

Hadoop bir dizini kopyalamak?

Hive, HDFS'de dosyaları nerede saklar?

.Txt dosyasını Hadoop'un sıra dosyası biçimine dönüştürme

azaltma aşamasından sonra çıktı dosyalarını birleştirme

Değerleri iki kez yineleyin (MapReduce)

Hadoop'ta bir dosya ve dosya içeriği arama/bulma

Bir HDFS dizini boyutunu kontrol etmenin yolu?

Harita görevlerinin sayısını belirleme ve görevleri azaltma

Hadoop: HDFS'de dosya sıkıştırılsın mı?

LeaseExpiredException: HDFS'de kiralama hatası yok

alt sorgu yazma ve Hive içinde "In" yan tümcesini kullanma

Hadoop işleri için varolan çıktı yolunun üzerine tekrar yazma ve yeniden kullanma

Hbase istemcisi uzak Hbase sunucusuyla bağlantı kuramıyor

Hadoop fs -put ve hadoop fs -copyFromLocal arasındaki fark

Namenode başlamıyor

hadoop'ta Bellek Yetersiz Hatası

Hadoop: "HATA: Java_HOME ayarlanmadı"

Hadoop Datanodes NameNode'u bulamıyor

Java Programında Sqoop Nasıl Kullanılır?

domuz latin kullanarak farklı sayım seçin

$ HADOOP_HOME kullanımdan kaldırıldı

'Yalnızca harita' hadoop işleri nasıl yazılır?

Hadoop'ta Dosya Bölme boyutunu değiştirin

Mapreduce işini basit bir Java programından çağırmak

PIG, takma addaki bazı satırların nasıl sayılacağını

Hiçbir veri düğümü başlatılmadı

Hadoop'ta Veri Çoğaltma hatası

Hadoop Java.io.IOException: Mkdir'ler/some/path oluşturamadı

hbase mevcut bir tabloyu bulamıyor

hadoop MapReduce içinde Mapper/Reducer kurulum ve temizleme yöntemleri

Eclipse/Maven ile Buado Hadoop - Kayıp eserler jdk.tools:jdk.tools:jar:1.6

Kovan Nedir: org.Apache.hadoop.Hive.ql.exec.MapRedTask

Hive ve Hadoop sürümlerini komut isteminden nasıl öğrenirim?

Bir dizindeki tüm dosyalar ve alt dizinleri hadoop hdfs'ta listeleme

Org.Apache Java bağımlılıkları Maven ile birlikte veya nasıl alınır

Hbase hızla satır sayısını sayıyor

Böyle bir yöntem istisnası yok Hadoop <init>

HDFS dosyasının boyutu nasıl bulunur?

Hadoop Dosya Sisteminde birden fazla dosya arasında dolaş

hive’dan belirli bölümlerle veri nasıl seçilir?

Hadoop: Jps komutu kullanılamıyor

Datanode işlemi Hadoop'ta çalışmıyor

verileri düz dosyalardan Hive tablolarına yüklerken boş değerler alma

Adında virgül (,) bulunan Hadoop kümesinden bir dizini nasıl silebilirim?

CSV kovanı yükü

Sırala - Sırala vs Sırala

Hadoop, HBase, Hive ve Pig ne zaman kullanılır?

Bir metin dosyasını, sıra dosyaları olarak depolanan bir Hive tablosuna yükleme

HiveQL BİRLİĞİ TÜMÜ

Java’dan HDFS’ye yazma, "minReplication yerine yalnızca düğümlere çoğaltılabilecekti"

Hadoop ile Çalışmak: localhost: Hata: Java_HOME ayarlanmamış

YARN'da konteyner nedir?

Hadoop girişi için en iyi ayrılabilir sıkıştırma = bz2?

Hadoop-Hive'den tabloları nasıl silebilir/kesebilirim?

Hadoop 2'deki hadoop jar dosyaları nerede?

İlk hadoop proje hatası: "Giriş yolu mevcut değil"

Hadoop servislerinin çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebilirim?

HDFS'ye yazma, minReplication yerine yalnızca düğümlere çoğaltılabilir (= 1)

HBase tek başına bağlanamadı (tablo oluşturulamadı)

İsim düğümü güvenli modda. Ayrılamıyor

Dosyaları yeniden adlandırmada Hadoop

Hadoop'ta NullWritable kullanmanın avantajları

Hadoop fs -copyToLocal komutunu kullanarak varolan dosyaların üzerine yazma

Hive INSERT OVERWRITE DIRECTORY komut çıkışı bir sınırlayıcı ile ayrılmamış. Niye ya?

Hadoop - namenode başlamıyor

Hadoop'taki düğümleri nasıl doğru bir şekilde kaldırırım?

Hadoop'tan dosya/klasör siliniyor

HBase ve Hadoop / HDFS Arasındaki Fark

Hive tablosuna veri ekleme

Hive iç tablaları ve dış tablalar arasındaki fark?

Java'da HDFS ve yerel dosyaları okuma

Eşlemedeki anahtar uyuşmazlığını haritadan yazın: beklenen org.Apache.hadoop.io.Text, alınan org.Apache.hadoop.io.LongWritable

hadoop Düzen için dosya sistemi yok: dosya

host localhost port 22'ye bağlan: Bağlantı reddedildi

SQL gibi kovan ekleme sorgusu

Hadoop giriş bölünmüş beden vs blok

Cygwin sshd servisi başlatılamıyor

Kovandaki bir kaydı silme ve güncelleme

HDFS'den yerel dosya sistemine dosya kopyalama

Hive'da herhangi bir sorgu yürütürken çıktıyla birlikte sütun adını almanın bir yolu var mı?

HiveQL sorgusunun sonuçlarını CSV'ye nasıl gönderirim?

hadoop bağlantısı 9000 numaralı bağlantı noktasında reddedildi

hadoop haritası ikincil sıralamayı azaltır

DFS'de kullanılan tam olarak ne anlama geliyor?

Windows'ta Apache Hadoop 2.1.0'ın Çalıştırılması

Hive ParseException - 'end' 'string' girildi.

"Main" dizisindeki istisna Java.lang.NoClassDefFoundError: org/Apache/hadoop/util/PlatformName

Hadoop programında giriş dosya ismini haritalayıcıya nasıl getirebilirim?

Hive’de bir masanın bölünmesi ve kovalanması arasındaki fark nedir?

Bozuk HDFS FIles nasıl düzeltilir

Hadoop/Hive: Yerel bir makineye .csv verilerinin yüklenmesi

Flume ve Sqoop arasındaki fark nedir?

Hadoop ikili yolunda winutils binary bulunamadı