web-gelistirme-sc.com

hibernate

Örnek ve Projeksiyonlara Göre Hazırda Bekletme Sorgulaması

Hazırda Bekletme modundaki farklı kaydetme yöntemleri arasındaki farklar nelerdir?

Hazırda Bekletme modunda sayfalandırma yapmanın seçim ve sayma sorguları yürütmekten daha etkili bir yolu var mı?

JPA ve Hazırda Beklet

Hazırda Bekletme Birliği alternatifleri

Hazırda Beklet: hbm2ddl.auto = üretimde güncelleme?

Hibernate ve MySQL ile oluşturma zaman damgası ve son güncelleme zaman damgası

HQL'de farklı bir sorgu nasıl oluşturulur

Hazırda Bekletme JPA Dizisi (Kimlik Dışı)

Hi / Lo algoritması nedir?

Geçerli zaman dilimi için Hazırda Bekletme sorgusuna Tarih parametreleri nasıl atanır?

JPA CascadeType.ALL yetimleri silmez

Hazırda Bekletme: Varlık sınıflarına göre db tablolarını otomatik olarak oluşturma / güncelleme

Hazırda Bekletmedeki Birinci ve İkinci Düzey önbellekleri nelerdir?

Hazırda Bekletme Araçları Eclipse'e nasıl yüklenir?

Log4j XML config dosyası kullanılarak Hazırda Bekletme günlüğünü yapılandırma?

Hibernate hbm2ddl.auto yapılandırmasının olası değerleri nelerdir ve neler yaparlar?

HQL'de bir CASE ifadesi kullanmak

Hazırda bekleme 3.4 ile slf4j ve log4j

Hazırda Bekleme Kriterleri API'sinden SQL nasıl elde edilir

JPA ve Hibernate kullanırken LazyInitializationException çözümü nasıl çözülür

Senkronize statik yöntemler Java'da nasıl çalışır?

Hazırda Bekletme Ek Açıklamaları - Hangisi daha iyi, alan veya özellik erişimi?

Tablo adını Hibernate'deki modelden alın.

İlk verileri Hazırda Beklet ile veritabanına nasıl alırsınız?

Hazırda bekletme ölçütleri: Eşlenmiş bir ilişkilendirme olmadan tabloya katılma

İlk önce ne öğrenmeliyim, İlkbahar mı Hazır mı?

Hazırda Bekletme: Yapılandırılmış bir CurrentSessionContext yok

Hazırda Bekletme ve PK yok

JPA/Hibernate ek açıklamalarına sahip dizelerin listesini eşleyin

Hazırda Bekletme: "Alan 'kimliği' varsayılan değere sahip değil"

istisna ile karşılaşmadan işlem geri alımını zorlamanın bir yolu var mı?

Hazırda bekletilen varlıklarda veritabanı görünümlerini işlemenin zarif yolları?

Hazırda bekletilen nesneleri Hazırda Bekletme modunda yeniden takmanın doğru yolu nedir?

Hazırda bekleme modunda tarih işlemleri nasıl gerçekleştirilir

Hazırda Beklet Hatası: org.hibernate.NonUniqueObjectException: aynı tanımlayıcı değerine sahip farklı bir nesne zaten oturumla ilişkilendirildi

JPA'daki ManyToMany ilişkisi ile varlık (ve ilgili birleştirme tablosu satırları) nasıl kaldırılır?

Hazırda Bekleme CollectionOfElements EAGER, yinelenen öğeleri getirme

HQL'de limit sorgusunu nasıl yaparsınız?

Hazırda Bekletme Ek Açıklama'yı kullanarak Metin Alanı

Kalıcılık sırasında bir alanı yok saymanın en hızlı yolu JPA?

Eski Hibernate sürümlerini kullanarak satırları nasıl sayarız (~ 2009)?

OneToOne ilişkisini tembel hale getirme

Hazırda Bekletme: MyISAM yerine Mysql InnoDB tabloları oluşturun

Hazırda Beklet ve Ölçek

JPA ve Hibernate kullanırken nasıl eşittir ve hashcode uygulanmalıdır

Çoktan çoğa ilişkiye geçme

Bir koleksiyona paylaşılan referanslar bulundu org.hibernate.HibernateException

Hazırda Bekletme kullanılırken bir parametre dizesi parametre değerleri ile nasıl yazdırılır

Ölçüt API'sini kullanarak SİPARİŞ VER

Spring + Hibernate + JPA ile çoklu veritabanı

Hazırda Bekletme modunda birden çok veritabanına nasıl bağlanılır

Hazırda Bekletme Doğrulayıcı ile çapraz alan doğrulama (JSR 303)

Hazırda Bekleme Ölçütleri, FetchType.EAGER ile çocukları birden çok kez döndürüyor

Hazırda Beklet Otomatik Artırma Kimliği

Java'nın bir use deyimi var mı?

PSQLException: ERROR: "TABLE_NAME" ilişkisi yok

@OneToMany ters ilişki olmadan ve birleştirme tablosu olmadan?

Hazırda Bekletme: Güncellemenin () üzerine birleştirme () dezavantajı

Spring + Hibernate: Aynı tanımlayıcı değerine sahip farklı bir nesne zaten oturumla ilişkilendirildi

MongoDB ile Hazırda Bekletme

Hazırda bekleme modunda kimlik oluşturmak için mevcut Oracle dizisini nasıl kullanırım?

Hazırda Bekletme'de tembel yükleme nedir?

Hazırda Bekletme proxy'sini gerçek varlık nesnesine dönüştürme

JPA ile ayrılmış Word adına sahip alan oluşturma

nesne kaydedilmemiş geçici bir örneğe başvuruyor - geçici örneği temizlemeden önce kaydedin

orm.xml'de jpa ve hibernate ile adlandırılmış sorgu tanımlayın

Hazırda Bekletme Oturumu kapalı

Hata: Java.lang.NoSuchMethodError: org.objectweb.asm.ClassWriter. <Giriş> (I) V

Varlıklar eşittir (), hashCode () ve toString (). Doğru şekilde nasıl uygulanır?

Hazırda Bekletme - neden bire bir temsil etmek için çok bire bir kullanıyorsunuz?

Hazırda bekleme gösterisi gerçek SQL

Hazırda bekletme modundaki ayrık, kalıcı ve geçici nesneler nelerdir?

Çift yönlü bir JPA OneToMany / ManyToOne birliğinde, "derneğin ters tarafı" ile ne kastedilmektedir?

Bire bir hazırda beklet

Bahar, Hazırda Beklet, Kabarcık tembel yükleme

@OneToMany ve bileşik birincil anahtarlar?

Hazırda Beklet - Toplu güncelleştirme, güncelleştirmeden beklenmeyen satır sayısı döndürdü: 0 gerçek satır sayısı: 0 beklenen: 1

Hazırda Bekletme ScrollableResults öğelerini kullanarak 90 milyon kaydı yavaşça okuyun

"Verilen tanımlayıcı ile satır yok"

DAO'yu HSQLDB'ye karşı test etmek için Spring/Hibernate/Junit örneği

Hazırda bekletme kısıtı ConstraintViolationException. Çift girişleri yoksaymanın kolay bir yolu var mı?

Hesaplanan özellikler JPA ve Hibernate ile nasıl eşlenir?

Kalıcılık API'sında FetchType LAZY ile EAGER arasındaki fark nedir?

Hazırda Bekletme/Bahar: tembel olarak başlatılamadı - oturum veya oturum kapatılmadı

Hazırda Bekletme'de varsayılan değer nasıl ayarlanır

Hibernate ile "IN" sorgusu yapmak

Hbm2ddl nasıl kapatılır?

Java Hibernate'e eşleştirme MySQL tipinde metin yazın

Hibernate'deki session.flush () işlevi nedir

Hazırda bekletme session.flush () hakkında soru

Hazırda iki yönlü haritalamanın neden olduğu json seri hale getirici içindeki dairesel referansı nasıl çözebilirim?

com.mchange.v2.resourcepool.CannotAcquireResourceException: Bir ResourcePool, bir birincil fabrikadan veya kaynaktan bir kaynak alamadı

Saf JPA kurulumunda veritabanı bağlantısı alma

Java'da bir IncompatibleClassChangeError istisnası nedir?

Hazırda Beklet ile bir bileşik anahtar nasıl eşlenir?

sql sunucusu için hazırda bekleme yapılandırma dosyası nasıl yapılandırılır

bayt için uygun hazırda bekleme ek açıklaması []

javax.persistence.PersistenceException: EntityManager için Kalıcılık sağlayıcı yok customerManager adlı

Hazırda Bekletme - @ElementCollection - Garip silme/ekleme davranışı