web-gelistirme-sc.com

Eksik çapalar kaydedilebilir mi?

Kırık bir bağlantım varsa 404 ile günlüğe kaydedilir. Bir bağlantıya bağlantım varsa ve bağlantı eksikse, günlüğe bir giriş alamam. Bu trafik bağlantılarını, özellikle de trafik bir yönlendiriciden geliyorsa nasıl bulabilirim? Bu bilgileri yakalamak için günlüğü yapılandırmanın bir yolu var mı?

HTTP Sunucusu: Apache 2

8

Web sunucunuz bunu asla göremediğinden, URL'nin #fragment bölümünün günlüğünü yapılandırmak mümkün değildir. RFC3986

fragman tanımlayıcısı, bir referanstan önce URI'nin geri kalanından ayrılır ve bu nedenle fragmanın içindeki tanımlayıcı bilgiler, URI şemasına bakılmaksızın, sadece kullanıcı aracısı tarafından farklılaştırılır. Her ne kadar bu ayrı işlem sıklıkla bilgi kaybı olarak algılansa da, özellikle kaynaklar zaman içinde ilerledikçe referansların doğru yönlendirilmesi için, bilgi sağlayıcıların referans yazarlarının bir kaynak içindeki bilgiyi seçici bir şekilde kullanma hakkını inkar etmelerini önlemeye de hizmet eder. Dolaylı referanslama, yeni medya türlerinin tanımlanması ve dağıtılması yeni tanımlama şemalarından daha kolay olduğundan URI kullanan sistemlere ek esneklik ve genişletilebilirlik de sağlar.

Bunun anlamı, web tarayıcısının temel olarak web sunucusuna göndermeden önce URI'nin bağlantı kısmını çıkarmasıdır. HTTP protokolü bu nedenle fragmanlarla bile ilgilenmez; asla tel üzerinden gönderilmezler.

Parçalar, location.href özelliğinin bir parçası olarak JavaScript (istemci tarafı nedeniyle) için kullanılabilir. Parça adını aldıktan sonra, bu değer için document.anchors [] array elements 'name özelliğini arayarak geçerli olduğunu onaylayabilirsiniz.

Bunu yaptıktan sonra, AJAX kullanarak ya da pelms notaları kullanılarak Google Analytics’e veya benzeri hizmetlere iletilebilir.

11
JasonBirch

Diğerlerinin dediği gibi, sayfa çapaları, web sunucusu yerine tarayıcının üzerinde çalıştığı bir şeydir.

Bağlantı bilgilerini Analytics programınıza aktarmak için bazı kodlar kullanabilirsiniz. Örneğin, location.hash değerini çıkarıp bunu Google Analytics’e özel değişken olarak iletebilirsiniz.

Daha faydalı bir şekilde, html sayfasını location.hash değerine karşılık gelen bir çapa için kontrol eden bir kod çalıştırabilir ve eksikse bir GA olayı tetikleyicisini tetikleyebilirsiniz. Bu daha sonra kullanıcılar tıkladıklarında bağlantı kopan bağlantılarla ilgili bir GA raporu verecektir.

3
pelms

Apache'nin kayıtlarında bunu görmenin mümkün olduğunu sanmıyorum. Bir dosya talep edilir ve sunulursa, bu Apache'nin katılımını (veya başka bir sunucuyu) sonlandırır. Çapayı bulmak ve konumlandırmak, tarayıcının yaptığı bir şeydir. Tarayıcınız bağlantıyı bulma noktasına geldiğinde, sunucuya bağlantı zaten kapalıdır.

İyi bir bağlantı kontrolcüsünün bunu alması gerekir, ancak bu manuel bir işlemdir.

1
Tim Post

CSE HTML Validator bir fiyat için eksik çapaları kontrol eder.

Bakınız http://www.htmlvalidator.com/htmlval/whycseisbetter.html

0
vmarquez