web-gelistirme-sc.com

info-visualisation

Xcode Info.plist'i açamıyor - hata "böyle bir dosya yok" diyor

Bir uygulamanın her zamanki konteynerini iOS 8'de iCloud Drive'a maruz bırakma

Xcode'daki geliştirme dilini değiştirme

Info.plist Yardımcı Program Hatası: "Böyle bir dosya olmadığı için Info.plist açılamadı"

Uygulamanın Info.plist'i, UIRequiredDeviceCapabilities anahtarı için değerler içeremez

canOpenUrl - Bu uygulama şema instagramını sorgulayamaz

NSPhotoLibraryUsageDsagecription anahtarının kamera rulosunu kullanmak için Info.plist'te bulunması gerekir

Uzak push bildirimlerinin Info.plist'te UIBackgroundModes eklemesi gerekir mi?

Java 9'daki zorunlu ifadeler gerektiren ve gerektiren arasındaki fark nedir?

Xamarin güncellemesinden sonra Info.plist değeri eksik (CFBundleIconName). Nasıl düzeltebilirim?

React Native projeleri için info.plist nerede?

Java 9 kullanırken maven-compiler-plugin: 3.6.1: testCompile yürütülemedi

Basit Java 10/Java 11 projesini Maven ile derleyemiyorum

Xcode 10 Hatası: Birden çok komut üretiliyor

Appstore connect hatası: Info.plist dosyasında eksik amaç dizesi