web-gelistirme-sc.com

information-architecture

Python'un 'özel' yöntemleri neden aslında özel değil?

"Katmanlar" ve "Katmanlar" arasındaki fark nedir?

MySQL'deki tüm tabloları, içinde belirli sütun adlarıyla gösteren nasıl bulabilirim?

Yürütülebilir bir platformun hangi platform için derlendiğini nasıl belirleyebilirim?

JavaScript'te kod organizasyonu etrafında yaygın olarak kabul edilen en iyi uygulamalar

ViewModel'deki InotifyPropertyChanged vs. DependencyProperty

N-Tier mimarisi nedir?

Entropinin bilgisayar bilimi tanımı nedir?

UUID'yi tasarımın bir parçası olarak ne zaman kullanmaya zorlanıyorsunuz?

Yazılım Tasarımı ve Yazılım Mimarisi

Ölçeklenebilir uygulamalar nasıl tasarlanır?

python kullanarak CPU sayısı nasıl bulunur

Veri Aktarım Nesnesi Nedir?

Nesne yönelimli projeleri nasıl tasarlarsınız?

Assembly dili ile makine dili arasındaki ilişki nedir?

Arasındaki fark nedir REST & RESTful

C durum-makine tasarımı

Eyaletlerin/illerin coğrafi sınırları -> Google Maps Polygon

Kurumsal servis veriyolunun faydaları

Neden yığınlar tipik olarak aşağı doğru büyür?

C Büyük endian veya küçük endian makinesini belirlemek için makro tanımı?

Postgresql information_schema içindeki tüm tabloları listele

IoC / DI Python'da neden yaygın değil?

Sql sunucusunda bir Kısıtlama olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

SMP çekirdeği, işlemleri ve iş parçacıkları tam olarak nasıl birlikte çalışır?

Trap ve Interrupt arasındaki fark nedir?

Site kazınmasını nasıl önlerim?

Ayrı bir raporlama veritabanı ne zaman oluşturulur?

Çıkış: GET veya POST?

Facebook Mimarisi

iPhone Derleyici Başarısız: Derlemek için hiçbir mimarisi

C # kısmi sınıflarını kullanmak ne zaman uygundur?

Tüm ASP.Net web sitelerinin neden yavaş olduğunu keşfettim ve bu konuda ne yapacağımı hesaplamaya çalışıyorum

CPU kullanımı nasıl hesaplanır?

DAO ve Servis katmanları (JPA/Hibernate + Spring)

SQL Server: information_schema'dan yabancı anahtar referansı nasıl elde edilir?

Mimari Desenler ve Mimari Stiller arasındaki fark nedir?

Kayak.com benzeri bir sitenin içeriği nasıl toplanır?

CPU kullanımı nasıl alınır ve RAM exec olmadan kullanımı?

Hata # 1044 - 'root' @ '' localhost 'kullanıcısı için veritabanına' information_schema 'erişimi reddedildi

Döndürme yönergelerinin amacı nedir (R86, x86'da RCL)?

CMake Çok Mimari Derleme

Redis ne zaman? MongoDB'ye Ne Zaman?

MVC'de bir model nasıl yapılandırılmalıdır?

SQLite Şeması Bilgi Meta Verileri

X86-64 sistemlerinde neden yalnızca 48 bit sanal adres alanı var?

NodeJS gerçekten Tek Dişli mi?

"Bastard Injection" ve "Poor Man's Injection" arasındaki gerçek fark nedir?

Mimarisi web uygulamaları için MVC'den daha mı uygun?

"Özellik bayrağı" nedir?

Word ile bayt arasındaki fark nedir?

Görünüm, WebViewPage veya WebViewPage <TModel> öğesinden türetilmelidir

Her bir döngü için teorik maksimum 4 FLOP değerini nasıl elde edebilirim?

Android uygulama mimarisi - MVVM veya MVC?

Web Hizmeti - Web Uygulaması

SQL Server veritabanı çağrıları ile çoklu iş parçacığı C # uygulaması

R.java'nın arkasındaki konsept nedir?

3 katmanlı mimari ile mvc arasındaki fark nedir?

Web Uygulamalarında Eklenti Mimarisi (Örnekler veya Kod Parçacıkları?)

Senkron kullanım için JMS Geçici Kuyruğu kullanmak iyi bir uygulama mıdır?

X64 ve IA-64 arasındaki fark nedir?

CMake kullanarak hedef mimarisi nasıl tespit edilir?

Visual Studio'da "32 bit tercih et" ayarının amacı nedir ve gerçekte nasıl çalışır?

L1 önbellek satır boyutunun boyutu ile nasıl bulunur? IO zamanlama ölçümleri?

Kapsülleme vs Bilgi gizleme

Node.js'de en iyi şekilde bir RESTful API oluşturma

Sjlj vs dwarf vs seh arasındaki fark nedir?

Dizilerle Zamansal - Mekansal Konum

RESTful Bir Şekilde Bir Kaynak Üzerinde Sunucu Tarafı Yöntemi Çağırın

Önbellek isabet ve önbellek kaçır nedir? Bağlam değiştirme neden önbellek kaybına neden olur?

file_get_contents ('php: // input') her zaman boş bir dize döndürür

Çekirdek ve işlemci arasındaki fark?

Wechat, whatsapp ve diğer mesajlaşma uygulamalarının arkasındaki teknoloji nedir?

Hazırda Beklet: hangi işletmenin alanlarının değiştirildiğini kontrol edin

Bilgisayardaki Word büyüklüğüyle ne demek?

Bir durum makinesi ile durum modelinin uygulanması arasındaki fark nedir?

Python'da TF-IDF uygulamaları

AngularJS: Tasarım desenini anlama

İkilem: Fragments vs Activities kullanıldığında:

Bir tablonun belirli bir şemada olup olmadığını kontrol etme

X86_64, i386, ia64 ve diğer bu tür jargonlar ne anlama geliyor?

Tek Sayfa Uygulaması: Avantaj ve Dezavantajları

Laravel'in JSON için özel bir hata döndürmesini nasıl sağlayabilirim? REST API

Redis verilerini MySQL ile senkronize etmek için en iyi strateji nedir?

Limanlar ve adaptörler / altıgen mimari - terimlerin ve uygulamaların netleştirilmesi

Dinlendirici API adlandırma kuralları

Yapıcı bir işlevin söz vermesi kötü bir uygulama mı?

Xcode 6.1'deki x86_64 mimarisi için tanımlanmamış semboller

Mikro Hizmetler: Akıllı uç noktalar ve dilsiz borular nedir?

iOS uygulaması gönderimi: 64 bit desteği eksik

Geri yazma vs Yazma önbellekleme?

Panda kullanarak arsa korelasyon matrisi

Microservice Kimlik Doğrulama stratejisi

İşlemler arasında REST microservices?

Kaynak ile uç nokta arasındaki fark nedir?

RESTful API'de path params vs. query params'i ne zaman kullanırım?

REST API - dosya (yani görüntüler) işleme - en iyi yöntemler

React / Redux ve Çok Dilli (Uluslararasılaşma) Uygulamaları - Mimari

Mikro hizmetler: Artıları ve eksileri nelerdir?

İç içe redux redüktörler