web-gelistirme-sc.com

Java'dan nasıl SMTP Mesajı gönderirim?

Olası Çoğalt:
Gmail'i kullanarak bir Java uygulamasından nasıl e-posta gönderirsiniz?

Java'dan nasıl SMTP Mesajı gönderirim?

24
Allain Lalonde

İşte Gmail smtp için bir örnek:

import Java.io.*;
import Java.net.InetAddress;
import Java.util.Properties;
import Java.util.Date;

import javax.mail.*;

import javax.mail.internet.*;

import com.Sun.mail.smtp.*;


public class Distribution {

  public static void main(String args[]) throws Exception {
    Properties props = System.getProperties();
    props.put("mail.smtps.Host","smtp.gmail.com");
    props.put("mail.smtps.auth","true");
    Session session = Session.getInstance(props, null);
    Message msg = new MimeMessage(session);
    msg.setFrom(new InternetAddress("[email protected]"));;
    msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
    InternetAddress.parse("[email protected]", false));
    msg.setSubject("Heisann "+System.currentTimeMillis());
    msg.setText("Med vennlig hilsennTov Are Jacobsen");
    msg.setHeader("X-Mailer", "Tov Are's program");
    msg.setSentDate(new Date());
    SMTPTransport t =
      (SMTPTransport)session.getTransport("smtps");
    t.connect("smtp.gmail.com", "[email protected]", "<insert password here>");
    t.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients());
    System.out.println("Response: " + t.getLastServerResponse());
    t.close();
  }
}

Şimdi, bu şekilde ancak proje bağımlılıklarınızı minimumda tutmak istiyorsanız, aksi halde Apache'den sınıfları kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim

http://commons.Apache.org/email/

Saygılarımızla

Tov Jacobsen

35
tovare

Başka bir yol da aspirin kullanmak ( https://github.com/masukomi/aspirin ) şöyle:

MailQue.queMail(MimeMessage message)

... mesajınızı yukarıdaki gibi oluşturduktan sonra.

Aspirin bir smtp 'sunucusu' olduğundan yapılandırmanız gerekmez. Ancak, geniş bir alıcı grubuna e-posta göndermenin, posta sunucularını ve istemci uygulamalarını alan birçok farklı spam filtreleme kuralları nedeniyle göründüğü kadar basit olmadığını unutmayın. 

6
brad

Lütfen bu yazıya bakın 

Java uygulamasıyla GMail, Yahoo veya Hotmail kullanarak nasıl e-posta gönderebilirim?

Bu, gmail’e özgüdür ancak smtp kimlik bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

3
Ryan Lanciaux

JavaMail API ve ilgili javadocs'a bakınız.

2
Mason

Java Uygulamalarında aşağıdaki eğitime bakın.

http://www.javapractices.com/topic/TopicAction.do?Id=144

1
Jorge Ferreira
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.*;
import Java.util.*; 

public void postMail(String recipients[], String subject,
  String message , String from) throws MessagingException {

  //Set the Host smtp address
  Properties props = new Properties();
  props.put("mail.smtp.Host", "smtp.jcom.net");

  // create some properties and get the default Session
  Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
  session.setDebug(false);

  // create a message
  Message msg = new MimeMessage(session);

  // set the from and to address
  InternetAddress addressFrom = new InternetAddress(from);
  msg.setFrom(addressFrom);

  InternetAddress[] addressTo = new InternetAddress[recipients.length]; 
  for (int i = 0; i < recipients.length; i++) {
    addressTo[i] = new InternetAddress(recipients[i]);
  }
  msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, addressTo);

  // Optional : You can also set your custom headers in the Email if you Want
  msg.addHeader("MyHeaderName", "myHeaderValue");

  // Setting the Subject and Content Type
  msg.setSubject(subject);
  msg.setContent(message, "text/plain");
  Transport.send(msg);
}
0
user527619