web-gelistirme-sc.com

JTable başlık yüksekliğini nasıl değiştirebilirim?

Başlık soruyu açıklar. Bunu kolayca nasıl yapabilirim?

16
Anubis

enter image description here

import Java.awt.*;
import Java.awt.event.*;
import Java.util.List;
import Java.util.Arrays;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;

public class TableHeaderHeightTest {
 private static int HEADER_HEIGHT = 32;
 private JTable makeTable() {
  JTable table = new JTable(new DefaultTableModel(2, 20));
  table.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF);
  return table;
 }
 public JComponent makeUI() {
  JPanel p = new JPanel(new GridLayout(2,1));

  JTable table1 = makeTable();
  //Bad: >>>>
  JTableHeader header = table1.getTableHeader();
  //Dimension d = header.getPreferredSize();
  //d.height = HEADER_HEIGHT;
  //header.setPreferredSize(d); //addColumn case test
  header.setPreferredSize(new Dimension(100, HEADER_HEIGHT));
  p.add(makeTitledPanel("Bad: JTableHeader#setPreferredSize(...)", new JScrollPane(table1)));
  //<<<<

  JTable table2 = makeTable();
  JScrollPane scroll = new JScrollPane(table2);
  scroll.setColumnHeader(new JViewport() {
   @Override public Dimension getPreferredSize() {
    Dimension d = super.getPreferredSize();
    d.height = HEADER_HEIGHT;
    return d;
   }
  });
//     //or
//     table2.setTableHeader(new JTableHeader(table2.getColumnModel()) {
//       @Override public Dimension getPreferredSize() {
//         Dimension d = super.getPreferredSize();
//         d.height = HEADER_HEIGHT;
//         return d;
//       }
//     });
  p.add(makeTitledPanel("Override getPreferredSize()", scroll));

  final List<JTable> list = Arrays.asList(table1, table2);

  JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
  panel.add(p);
  panel.add(new JButton(new AbstractAction("addColumn") {
   @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    for(JTable t: list) {
     t.getColumnModel().addColumn(new TableColumn());
     JTableHeader h = t.getTableHeader();
     Dimension d = h.getPreferredSize();
     System.out.println(d);
    }
   }
  }), BorderLayout.SOUTH);
  panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5));
  return panel;
 }
 private static JComponent makeTitledPanel(String title, JComponent c) {
  JPanel p = new JPanel(new BorderLayout());
  p.add(c);
  p.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(title));
  return p;
 }
 public static void main(String[] args) {
  EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
   @Override public void run() {
    createAndShowGUI();
   }
  });
 }
 public static void createAndShowGUI() {
  JFrame f = new JFrame();
  f.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
  f.getContentPane().add(new TableHeaderHeightTest().makeUI());
  f.setSize(320, 320);
  f.setLocationRelativeTo(null);
  f.setVisible(true);
 }
}
38
aterai

bunu dene.....

if jtable attached to scrollpane 
 then 
table.getTableHeader().setPreferredSize(
   new Dimension(scrollpane.getwidth(),height)
);

else
 table.getTableHeader().setPreferredSize(
   new Dimension(width,height)
);
1

Bunu dene 

JTableHeader th = table.getTableHeader();
th.setPreferredSize(new Dimension(100, 100));
0
adjieq
Font bigFont = new Font("sansserif", Font.PLAIN, 24); // or whatever
myTable.getTableHeader().setFont(bigFont);

Bu, TableHeader’ın tercih edilen boyutunu artırmak için basit bir yoldur. Başlığın yüksekliğini artırır, ancak sütun adlarınız çok uzunsa, genişliğe sığmayabilir.

0
bitguru

JViewport.getPreferredSize komutunu geçersiz kılmak yerine aterai yanıtındaki gibi sadece tercih ettiğiniz genişliği ayarlayabilirsiniz.

JScrollPane scroll = new JScrollPane(table2);
scroll.getColumnHeader().setPreferredSize(new Dimension(0, HEADER_HEIGHT));

JScrollPane sütun başlığı genişliğini yok sayar, böylece burada sıfır olarak güvenle ayarlayabilirsiniz.

0
SVlad