web-gelistirme-sc.com

Javascript'te yüzer hassasiyet ile başa çıkmak

Javascript'te y adında çok sayıda sayısal değer var. Onları x dosyasının en yakın katına yuvarlayarak gruplamak ve sonucu bir dizeye dönüştürmek istiyorum.

Sinir bozucu kayar nokta hassasiyetini nasıl aşabilirim?

Örneğin:

0.2 + 0.4 = 0.6000000000000001

Denedim iki şey:

>>> y = 1.23456789 
>>> x = 0.2 
>>> parseInt(Math.round(Math.floor(y/x))) * x; 
1.2000000000000002

ve:

>>> y = 1.23456789 
>>> x = 0.2 
>>> y - (y % x)
1.2000000000000002
81
Jeroen

Bu gönderiden: JavaScript’te kayan nokta sayısı kesinliği ile nasıl baş edilir?

Birkaç seçeneğiniz var:

 • Ondalık değerler için özel bir veri türü kullanın, örneğin decimal.js
 • Sonucunuzu bazı sabit basamaklı sayılara biçimlendirin, şunun gibi: (Math.floor(y/x) * x).toFixed(2)
 • Tüm numaralarınızı tam sayılara dönüştürün
110
Rusty Fausak

Böyle bir şey yapabilirsin:

> +(Math.floor(y/x)*x).toFixed(15);
1.2
5
philipvr
> var x = 0.1
> var y = 0.2
> var cf = 10
> x * y
0.020000000000000004
> (x * cf) * (y * cf) / (cf * cf)
0.02

Hızlı çözüm:

var _cf = (function() {
 function _shift(x) {
  var parts = x.toString().split('.');
  return (parts.length < 2) ? 1 : Math.pow(10, parts[1].length);
 }
 return function() { 
  return Array.prototype.reduce.call(arguments, function (prev, next) { return prev === undefined || next === undefined ? undefined : Math.max(prev, _shift (next)); }, -Infinity);
 };
})();

Math.a = function () {
 var f = _cf.apply(null, arguments); if(f === undefined) return undefined;
 function cb(x, y, i, o) { return x + f * y; }
 return Array.prototype.reduce.call(arguments, cb, 0) / f;
};

Math.s = function (l,r) { var f = _cf(l,r); return (l * f - r * f) / f; };

Math.m = function () {
 var f = _cf.apply(null, arguments);
 function cb(x, y, i, o) { return (x*f) * (y*f) / (f * f); }
 return Array.prototype.reduce.call(arguments, cb, 1);
};

Math.d = function (l,r) { var f = _cf(l,r); return (l * f) / (r * f); };

> Math.m(0.1, 0.2)
0.02

Açıklamanın tamamını kontrol edebilirsiniz burada .

4
Hamza Alayed

Bu bağlantıya göz atın .. Bana çok yardımcı oldu.

http://www.w3schools.com/jsref/jsref_toprecision.asp

toPrecision(no_of_digits_required) işlevi, string değerini döndürür; bu nedenle, istenen hassasiyetin ondalık noktasına dönüştürmek için parseFloat() işlevini kullanmayı unutmayın.

1
prahaladp

Bu görevi ele alarak, önce x içinde ondalık basamak sayısını bulurdum, sonra buna göre y'i yuvarlardım. Kullanırdım:

y.toFixed(x.toString().split(".")[1].length);

x bir dizgeye dönüştürülmeli, onu ondalık basamağa bölmeli, doğru parçanın uzunluğunu bulmalı ve daha sonra y.toFixed(length), bu uzunluğa göre y yuvarlanmalıdır.

0
whaatt