web-gelistirme-sc.com

Jquery form alan değerini alır.

Dinamik olarak aynı sayfada birden çok öğe oluşturmak için bir jquery şablonu kullanıyorum. Her eleman buna benziyor

<div id ="DynamicValueAssignedHere">
  <div class="something">Hello world</div>
  <div class="formdiv">
    <form name="inpForm">
      <input type="text" name="FirstName" />
      <input type="submit" value="Submit" />
    </form>
  </div>
</div>

Gönderim sırasında formu işlemek için Jquery'yi kullanmak istiyorum. Bir şeyler yanlış giderse, form değerlerini önceki değerlerine geri döndürmek istiyorum. Sorum şu: _.Jquery kullanarak giriş kutusunun değerini nasıl alabilirim? Mesela div'in değerini "bir şey" sınıfı ile alabilirim

var something = $(#DynamicValueAssignedHere).children(".something").html();

Benzer bir şekilde, metin kutusunun değerini alabilmek istiyorum. Şimdi denedim

var text = $(#DynamicValueAssignedHere).children(".formdiv").findnext('input[name="FirstName"]').val();

ama çalışıyor gibi görünmüyor

65
user1625066

Değerini almak için value attribute kullanmalısınız

<input type="text" name="FirstName" value="First Name" />

deneyin - 

var text = $('#DynamicValueAssignedHere').find('input[name="FirstName"]').val();
122
Dipak

Yaptıklarından daha basit olabilir.

HTML:

<input id="myField" type="text" name="email"/>

JavaScript:

// getting the value
var email = $("#myField").val();

// setting the value
$("#myField").val( "new value here" );
46
davidbuzatto

Html alanını aramadan alternatif bir yaklaşım:

var $form = $('#' + DynamicValueAssignedHere).find('form');
var formData = $form.serializeArray();
var myFieldName = 'FirstName';
var myFieldFilter = function (field) {
 return field.name == myFieldName;
}
var value = formData.filter(myFieldFilter)[0].value;
5
Lucas Moeskops

girişlerin kimliğini biliyorsanız, sadece şunu kullanmanız gerekir:

var value = $("#inputID").val();
2
Severiano
var textValue = $("input[type=text]").val()

bu, tüm metin kutularının tüm değerlerini alır. Çocuklar için, firstchild, vb. Yöntemlerle bilemek için kullanabilirsiniz. Form .__ gibi. $ ('form [name = form1] input [type = text]') Öğeleri hedeflemek için kimlikleri kullanmak daha kolaydır, ancak yalnızca dinamikse tüm giriş değerlerini elde edip ardından JS ile birlikte dönebilirsiniz.

2
Alex Reynolds

$("form").submit(function(event) {
  
   var firstfield_value = event.currentTarget[0].value;
   
   var secondfield_value = event.currentTarget[1].value; 
   
   alert(firstfield_value);
   alert(secondfield_value);
   event.preventDefault(); 
   });
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<form action="" method="post" >
<input type="text" name="field1" value="value1">
<input type="text" name="field2" value="value2">
</form>

1
Milan Krushna
// for getting the value from input type text
var value = $("input[type=text]").val();
// for getting the value from by input type name
var textValue = $("input[name=text]").val()
1
Manmeet Khurana

Bu satırları deneyebilirsiniz:

$("#DynamicValueAssignedHere .formdiv form").contents().find("input[name='FirstName']").prevObject[1].value
0
user3563774

Herhangi bir giriş alanı değerini, $('input[fieldAttribute=value]').val() ile alabilirsiniz.

işte bir örnek

displayValue = () => {

 // you can get the value by name attribute like this
 
 console.log('value of firstname : ' + $('input[name=firstName]').val());
 
 // if there is the id as lastname
 
 console.log('value of lastname by id : ' + $('#lastName').val());
 
 // get value of carType from placeholder 
 console.log('value of carType from placeholder ' + $('input[placeholder=carType]').val());

}
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<div class="formdiv">
  <form name="inpForm">
    <input type="text" name="firstName" placeholder='first name'/>
    <input type="text" name="lastName" id='lastName' placeholder='last name'/>
    
    <input type="text" placeholder="carType" />
    <input type="button" value="display value" onclick='displayValue()'/>
    
  </form>
</div>

0