web-gelistirme-sc.com

JQuery ve maskeli giriş eklentisi ile telefon maskesi

Bir telefon girişini jQuery ve Masked Input Plugin ile maskeleme sorunum var.

2 olası format vardır:

 1. (XX)XXXX-XXXX 
 2. (XX)XXXXX-XXXX

Her iki vakayı da kabul ederek maskelemenin bir yolu var mı?

DÜZENLE:

Denedim:

$("#phone").mask("(99) 9999-9999"); 
$("#telf1").mask("(99) 9999*-9999");  
$("#telf1").mask("(99) 9999?-9999"); 

Ama istediğim gibi çalışmıyor.

En yakın olanı (xx) xxxx-xxxxx idi. 

10. sayıyı yazdığımda (xx) xxxx-xxxx ve 11. yazıyı yazdığımda (xx) xxxxx-xxxx'i almak istiyorum. Mümkün mü?

28
JHispa

Bunu dene - http://jsfiddle.net/dKRGE/3/

$("#phone").mask("(99) 9999?9-9999");

$("#phone").on("blur", function() {
  var last = $(this).val().substr( $(this).val().indexOf("-") + 1 );

  if( last.length == 3 ) {
    var move = $(this).val().substr( $(this).val().indexOf("-") - 1, 1 );
    var lastfour = move + last;
    var first = $(this).val().substr( 0, 9 );

    $(this).val( first + '-' + lastfour );
  }
});
48
Zoltan Toth

İşte bir jQuery telefon numarası maskesi. Eklenti gerektirmez .. • Biçim ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir 

Güncelleme JSFiddle .

HTML

<form id="example-form" name="my-form">
  <input id="phone-number" name="phone-number" type="text" placeholder="(XXX) XXX-XXXX">
</form>

JavaScript

$('#phone-number', '#example-form')

.keydown(function (e) {
  var key = e.which || e.charCode || e.keyCode || 0;
  $phone = $(this);

  // Don't let them remove the starting '('
  if ($phone.val().length === 1 && (key === 8 || key === 46)) {
    $phone.val('('); 
    return false;
  } 
  // Reset if they highlight and type over first char.
  else if ($phone.val().charAt(0) !== '(') {
    $phone.val('('+$phone.val()); 
  }

  // Auto-format- do not expose the mask as the user begins to type
  if (key !== 8 && key !== 9) {
    if ($phone.val().length === 4) {
      $phone.val($phone.val() + ')');
    }
    if ($phone.val().length === 5) {
      $phone.val($phone.val() + ' ');
    }      
    if ($phone.val().length === 9) {
      $phone.val($phone.val() + '-');
    }
  }

  // Allow numeric (and tab, backspace, delete) keys only
  return (key == 8 || 
      key == 9 ||
      key == 46 ||
      (key >= 48 && key <= 57) ||
      (key >= 96 && key <= 105)); 
})

.bind('focus click', function () {
  $phone = $(this);

  if ($phone.val().length === 0) {
    $phone.val('(');
  }
  else {
    var val = $phone.val();
    $phone.val('').val(val); // Ensure cursor remains at the end
  }
})

.blur(function () {
  $phone = $(this);

  if ($phone.val() === '(') {
    $phone.val('');
  }
});
17
Justin

Aslında doğru cevap http://jsfiddle.net/HDakN/

Zoltan cevabı, "(99) 9999" kullanıcı girişine izin verecek ve ardından alanı eksik bırakacaktır

$("#phone").mask("(99) 9999-9999?9");


$("#phone").on("blur", function() {
  var last = $(this).val().substr( $(this).val().indexOf("-") + 1 );

  if( last.length == 5 ) {
    var move = $(this).val().substr( $(this).val().indexOf("-") + 1, 1 );

    var lastfour = last.substr(1,4);

    var first = $(this).val().substr( 0, 9 );

    $(this).val( first + move + '-' + lastfour );
  }
});​
4
PH.

Maske çalışması için de bir jQuery eklentisine ihtiyacınız var.

- HTML - 

<input type="text" id="phone" placeholder="(99) 9999-9999">
<input type="text" id="telf1" placeholder="(99) 9999*-9999">
<input type="text" id="telf2" placeholder="(99) 9999?-9999">

- JAVASCRIPT -

<script src="https://raw.githubusercontent.com/igorescobar/jQuery-Mask-Plugin/master/src/jquery.mask.js"></script>
<script>
$(document).ready(function($){
  $("#phone").mask("(99) 9999-9999"); 
  $("#telf1").mask("(99) 9999*-9999");  
  $("#telf2").mask("(99) 9999?-9999"); 
});
</script>
3

JQuery Mask Plugin kullanarak onu uygulamak için iki olası yolu vardır:

1- Anatel'in önerilerini takip ederek: https://Gist.github.com/3724610/5003f97804ea1e62a3182e21c3b0d3ae3b657dd9

2- Veya Anatel'in tavsiyelerine uymadan: https://Gist.github.com/igorescobar/5327820

Yukarıdaki tüm örnekler jQuery Mask Plugin kullanılarak kodlandı ve şu adresten indirilebilir: http://igorescobar.github.io/jQuery-Mask-Plugin/

2
Igor Escobar

Telefonun diğer adını Inputmask v3 ile kullanabilirsiniz.

$('#phone').inputmask({ alias: "phone", "clearIncomplete": true });

$(function() {
 $('input[type="tel"]').inputmask({ alias: "phone", "clearIncomplete": true });
});
<label for="phone">Phone</label>
  <input name="phone" type="tel">

<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/RobinHerbots/[email protected]/dist/inputmask/inputmask.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/RobinHerbots/[email protected]/dist/inputmask/inputmask.extensions.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/RobinHerbots/[email protected]/dist/inputmask/inputmask.numeric.extensions.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/RobinHerbots/[email protected]/dist/inputmask/inputmask.date.extensions.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/RobinHerbots/[email protected]/dist/inputmask/inputmask.phone.extensions.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/RobinHerbots/[email protected]/dist/inputmask/jquery.inputmask.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/RobinHerbots/[email protected]/dist/inputmask/phone-codes/phone.js"></script>

https://github.com/RobinHerbots/Inputmask#aliases

2
HarlemSquirrel

Jquery.mask.js ile

http://jsfiddle.net/brynner/f9kd0aes/

HTML

<input type="text" class="phone" maxlength="15" value="85999998888">
<input type="text" class="phone" maxlength="15" value="8533334444">

JS

// Function
function phoneMask(e){
  var s=e.val();
  var s=s.replace(/[_\W]+/g,'');
  var n=s.length;
  if(n<11){var m='(00) 0000-00000';}else{var m='(00) 00000-00000';}
  $(e).mask(m);
}

// Type
$('body').on('keyup','.phone',function(){  
  phoneMask($(this));
});

// On load
$('.phone').keyup();

Sadece jQuery

http://jsfiddle.net/brynner/6vbrqe6z/

HTML

<p class="phone">85999998888</p>
<p class="phone">8599998888</p>

jQuery

$('.phone').text(function(i, text) {
  var n = (text.length)-6;
  if(n==4){var p=n;}else{var p=5;}
  var regex = new RegExp('(\\d{2})(\\d{'+p+'})(\\d{4})');
  var text = text.replace(regex, "($1) $2-$3");
  return text;
});
1
Brynner Ferreira
var $phone = $("#input_id");
var maskOptions = {onKeyPress: function(phone) {
  var masks = ['(00) 0000-0000', '(00) 00000-0000'];
  mask = phone.match(/^\([0-9]{2}\) 9/g)
    ? masks[1]
    : masks[0];
  $phone.mask(mask, this);
}};
$phone.mask('(00) 0000-0000', maskOptions);
1
NovoK

Bunu yapmanın en iyi yolu, change olayı şöyle kullanmaktır:

$("#phone")
.mask("(99) 9999?9-9999")
.on("change", function() {

  var last = $(this).val().substr( $(this).val().indexOf("-") + 1 );

  if( last.length == 3 ) {
    var move = $(this).val().substr( $(this).val().indexOf("-") - 1, 1 );
    var lastfour = move + last;
    var first = $(this).val().substr( 0, 9 ); // Change 9 to 8 if you prefer mask without space: (99)9999?9-9999

    $(this).val( first + '-' + lastfour );
  }
})
.change(); // Trigger the event change to adjust the mask when the value comes setted. Useful on edit forms.
0
leoalmar

Bulanıklığı yapmanın en iyi yolu: 

            function formatPhone(obj) {
            if (obj.value != "")
            { 
              var numbers = obj.value.replace(/\D/g, ''),
              char = {0:'(',3:') ',6:' - '};
              obj.value = '';
              upto = numbers.length; 

              if(numbers.length < 10) 
              { 
                upto = numbers.length; 
              }
              else
              { 
                upto = 10; 
              }
              for (var i = 0; i < upto; i++) {
                obj.value += (char[i]||'') + numbers[i];
              }
            } 
          }
0
Rick James

Maskenizi yer tutucu olarak göstermek istemiyorsanız, jQuery Mask Plugin kullanmalısınız.

En temiz yol:

var options = {
  onKeyPress: function(phone, e, field, options) {
    var masks = ['(00) 0000-00000', '(00) 00000-0000'];
    var mask = (phone.length>14) ? masks[1] : masks[0];
    $('.phone-input').mask(mask, options);
  }
};

$('.phone-input').mask('(00) 0000-00000', options);
0
Artur Haddad

Evet bunu kullan

$("#phone").inputmask({"mask": "(99) 9999 - 9999"});

Buraya bağlan

0

Giriş alanında ABD telefon formatına basit ve kolay maskeler geliştirdim jquery-giriş-maske-telefon numarası

Basit Ekleme jquery-giriş-maske-telefon numarası eklenti, HTML dosyanızı ekleyin ve usPhoneFormat yöntemini çağırın.

$(document).ready(function () {
  $('#yourphone').usPhoneFormat({
    format: '(xxx) xxx-xxxx',
  });  
});

Çalışma JSFiddle Link https://jsfiddle.net/1kbat1nb/

NPM Referans URL’si https://www.npmjs.com/package/jquery-input-mask-phone-number

GitHub Referans URL’si https://github.com/rajaramtt/jquery-input-mask-phone-number

Alternatif olarak

  function FormatPhone(tt,e){
 //console.log(e.which);
 var t = $(tt);
 var v1 = t.val();
 var k = e.which;
 if(k!=8 && v1.length===18){
  e.preventDefault();
 }
 var q = String.fromCharCode((96 <= k && k <= 105)? k-48 : k);
 if (((e.shiftKey || (e.keyCode < 48 || e.keyCode > 57)) && (e.keyCode < 96 || e.keyCode > 105)) && e.keyCode!=46 && e.keyCode!=37 && e.keyCode!=8 && e.keyCode!=39) {
 e.preventDefault();
 }
 else{
  setTimeout(function(){
   var v = t.val();
   var l = v.length;
   //console.log(l);
   if(k!=8){
    if(l<4){
     t.val('+7 ');
    }
    else if(l===4){
     if(isNaN(q)){
      t.val('+7 (');
     }
     else{
      t.val('+7 ('+q);
     }
    }
    else if(l===7){
     t.val(v+')');
    }
    else if(l===9){
     t.val(v1+' '+q);
    }
    else if(l===13||l===16){
     t.val(v1+'-'+q);
    }
    else if(l>18){
     v=v.substr(0,18);
     t.val(v);
    }
    }
    else{
     if(l<4){
      t.val('+7 ');
     }
    }
  },100);
 }
}
0
Choo Hwan