web-gelistirme-sc.com

2 alandaki verileri JSON dizesi olarak 1 veritabanı tablosu alanına nasıl kaydedebilirim?

{name:'1', name2:'2'} Gibi benim DB json biçiminde veri depolamak için yardıma ihtiyacım var.

Şimdiye kadar bu var:

model/form/category.xml:

<fieldset>
  <field
    name="name"
    type="text"
    label="name"
  />
  <field
    name="name2"
    type="text"
    label="name"
  />
</fieldset>

görünümü/kategori/tmpl/edit.php:

<?php echo $this->form->getInput('name'); ?></li>
<?php echo $this->form->getInput('name2'); ?></li>

1 DB alanına json kodlu dize olarak bu 2 alanları göndermek gerekiyor.

4
yaak

Bu işi yapmak için her iki PHP işlevine ihtiyacınız vardır:

json_encode:

http://www.php.net/manual/de/function.json-encode.php

json_decode:

http://www.php.net/manual/de/function.json-decode.php

Belki böyle bir şey:

<?php
$arr = array ();
$arr[name] = $this->form->getInput('name');
$arr[name2] = $this->form->getInput('name2');   
echo json_encode($arr);
?>
3
Joomla Agency

Bu iki alanı form xml dosyanızdaki bir öğenin içine alın.

<fields label="COM_COMPONENTNAME_FIELDNAME_FIELDSET_LABEL" name="fieldname">
 <fieldset label="COM_COMPONENTNAME_FIELDNAME_FIELDSET_LABEL" name="basic">
   <field name="name" type="text" label="name"/>
   <field name="name2" type="text" label="name"/>
 </fieldset>
</fields>

Şimdi her iki alan da "fieldname" tablo sütununa json verileri olarak gidecek (gerçek alan adınızla değiştirin)

1
Nagarjun