web-gelistirme-sc.com

JHttpTransportCurl sınıfını başlatma

arama ve başka bir url veri almaya çalışıyorum.Bu yüzden http sınıfı yeni bir örnek oluşturmak için çalışıyor gibi -

jimport('joomla.http.http');
jimport('joomla.http.transport.curl');
$options = array();
$transport =  new JHttpTransportCurl($options); 
// Create a 'curl' transport.
$http = new JHttp($options, $transport);
$response = $http->get('http://api.example.com/shoes');

ancak 4. satırda yanlış bir yerde çalışmıyor. Lütfen bunun başka bir API URL'sini aramanın doğru yolu olduğunu umarak zamanımı kaydedin.

1
dev-m

Sadece geçerli bir cevap almak için.

Sorun $options - bir dizidir, ancak JHttpTransportCurl yapıcı JRegistry örneği gerektirir. Yani

$options = array();

olarak değiştirilmeli

$options = new JRegistry();
2
Dmitry Rekun