web-gelistirme-sc.com

Bir sütun içeren yalnızca bir satır döndürmeyi seçin

$db = JFactory::getDbo();
$user = JFactory::getUser();
$query = $db->getQuery(true);
$query->select('username');
$query->from($db->quoteName('#__selected_packages'));
$query->where($db->quoteName('username') . " = ". $db->quote($user->username));
$db->setQuery($query);

$result = $db->loadResult();

$row = $db->loadrow();
print_r($row);

Çıktı şöyle görünür:

Array (
    [0] => any_username
)

Yalnızca bir sütun görüntüler, ancak Joomla Docs'a göre tüm satırı şu şekilde görüntülemelidir:

Array (
    [0] => any_username
    [1] => val_of_col1
    [2] => val_of_col2
    [3] => val_of_col3
)

Ben kodu ile nerede yanlış?

Dahası, satır verilerini bir HTML tablosunda görüntülemenin bir yolu var mı?

1
saibbyweb

Bunun nedeni, veritabanı sorgunuzda yalnızca kullanıcı adını seçmiş olmanızdır. Bu yüzden bunu değiştirmeyi deneyin:

$query->select('username');

buna

$query->select('*');

Bu yardımcı olur umarım

1
Lodder