web-gelistirme-sc.com

Etiket görünümü için üst kategori başlığı nasıl alınır

Mevcut makalemin kategorisini ve üst kategori bağlantısını sayfama eklemek istiyorum. Aşağıdaki kod ile kategori olsun:

$db = JFactory::getDbo();
$id = $item->core_catid;
$db->setQuery("SELECT cat.title FROM #__categories cat WHERE cat.id='$id'");
$category = $db->loadResult();
echo '<p>'.$category.'</p>';

Ama yine de üst kategoriyi almayı başaramıyorum. Bunu denemek ama sonuç almak:

$db->setQuery("SELECT cat.title FROM #__categories cat WHERE cat.parent_id='$id'");

4
gag

Bunu deneyin (Joomla 3.3.0'da test edildi ve çalıştı):

Bu kodu girin:

<?php
$db = JFactory::getDbo();
$id = $item->core_catid;
$db->setQuery("SELECT cat.parent_id FROM #__categories cat WHERE cat.id='$id'");
$parent_category_id = $db->loadResult();
$db->setQuery("SELECT cat.title FROM #__categories cat WHERE cat.id='$parent_category_id'");
$parent_category_title = $db->loadResult();
if($parent_category_title != 'ROOT'){
 echo '<p>Parent Category: '.$parent_category_title.'</p>';
}
echo '<p>Parent Category: <a href="index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id='.$parent_category_id.'">'.$parent_category_title.'</a></p>';
?>

bu dosyaya:

templates/yourtemplate/html/com_tags/default_items.php

kopyalanacak yer:

bileşenleri\com_tags\görüşleri\etiketler\tmpl\default_items.php

bu iki satır arasında

<?php foreach ($items as $i => $item) : ?> //Line 63
<?php endforeach; ?>
5
Joomla Agency

Elbette makale seçeneklerinizde 'Kategoriyi Göster', 'Bağlantı Kategorisi,' Üst Öğeyi Göster 've' Üst Öğeyi Göster 'seçeneklerini' Göster '(kategori) ve' Evet '(bağlantı) olarak ayarlayabilirsiniz.

2
DesignSubway

Bunu makaleyi yüklemek için İçerik modelini kullanarak yapabileceğinizi düşünüyorum.

/* Lets say the article ID is stored in $id */

/* Get an instance of the generic articles model */
$model = JModelLegacy::getInstance('Articles', 'ContentModel');
$myArticle = $model->getItem($id);

$categoryID = $myArticle->catid; /* catid = "9" */
$category_title = $myArticle->category_title; /* category_title = "Blog" */
$category_alias = $myArticle->category_alias; /* category_alias = "blog" */

$parent_id = $myArticle->parent_id; /* parent_id = "1" */
$parent_title = $myArticle->parent_title; /* parent_title = "ROOT" */
$parent_alias = $myArticle->parent_alias; /* parent_alias = "root" */

Sağ taraf yorumlarında gösterilen değerler, "Blog" örnek içeriği yüklü olarak Joomla 3.3'ün demo kurulumundan yeni çıkardığım değerler. Not root kategorisinin değerini not edin.

1
Craig