web-gelistirme-sc.com

Bir menü nasıl gunzip ve .gz menüsü saklarsınız?

Gunzip'in varsayılan davranışı, sıkıştırmasından sonra .gz dosyasını silmektir.

Dosyayı silmesini nasıl önleyebilirim?

Bu işlevsellik dahil edilmemişse, buna izin veren alternatif bir program var mı?

Ubuntu 9.04 kullanıyorum

214
Sen

Arıyorsun:

gzcat x.txt.gz >x.txt

gzcat komutu, çıktı akışını stdout öğesine yazan gunzip -c işlevine eşdeğerdir. Bu sıkıştırılmış dosyayı el değmemiş bırakacaktır. Yani kullanabilirsiniz:

gunzip -c x.txt.gz >x.txt

Bazı sistemlerde gzcat'ın zcat olarak da bilindiğini unutmayın, bunun yerine şöyle çalıştırın:

zcat x.txt.gz >x.txt
215
user53528

Çıktıyı stdout'a yazan gunzip'in -c seçeneğini kullanabilir ve ardından istediğiniz dosyaya yönlendirebilirsiniz:

gunzip -c compressed-file.gz > decompressed-file

manual page hakkında daha fazla ayrıntı.

54
Stef

Daha basit bir çözüm gunzip'i sadece böyle bir filtre olarak kullanmaktır:

gunzip < myfile.gz > myfile
31
retracile

Aslında bir tarball (.tgz veya .tar.gz eklentisi) ise, o zamana kadarki cevapların tümü gibi dosyaya yönlendirmek yerine, şu şekilde tar'a yönlendirmek istersiniz:

gunzip -c myfile.tar.gz | tar xvf -

böylece asıl içeriği elde edersiniz.

12
Alex

Dosyayı stdout'a açmak için -c seçeneğini kullanın. Orijinal dosyaya dokunmayacak.

gunzip -c myfile.gz > myfile
5
mob
gzip -dk myfile.gz

OR

gunzip -k myfile.gz

Yorumlar:

   -k --keep    Keep (don't delete) input files during compression or decompression.
4
Nabi K.A.Z.

Gnu tar gzip dosyalarını okuyabilir: bzip tar dosyaları için tar -zxsvf myfile.tar.gz veya tar -jxzvf myfile.tar.bz2.

2
Justin Smith