web-gelistirme-sc.com

Linux'ta / proc'da açık kanallar şovu hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?

Linux'ta /proc/<pid>/fd sık sık çıktı alırsınız:

lrwx------ 1 root root 64 Jul 30 15:14 0 -> /dev/null
lrwx------ 1 root root 64 Jul 30 15:14 1 -> /dev/null
l-wx------ 1 root root 64 Jul 30 15:14 10 -> pipe:[90222668]
lr-x------ 1 root root 64 Jul 30 15:14 11 -> pipe:[90222669]
l-wx------ 1 root root 64 Jul 30 15:14 13 -> pipe:[90225058]
lr-x------ 1 root root 64 Jul 30 15:14 14 -> pipe:[90225059]

Diğer taraftaki işlem gibi açık borular hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?

54
Kamil Kisiel

Diğer cevaplara benzer, ancak:

lsof | grep 90222668

Her iki ucu da gösterir, çünkü her iki uç da 'boru numarasını' paylaşır.

46
Kyle Brandt

Diğer süreçte hangi sürecin olduğunu bulmanın tek yolu/proc içindeki tüm süreçler üzerinde döngü yapmak ve o boruyu kullanan (aynı boru kimliğine/proc/pid/fd içinde sembolik bağlantıları olan) görmek.

4
bdonlan

Açık borulara nasıl girileceğini bildiğim en fazla bilgi

lsof|grep FIFO

Hala sadece bir ucundan bahsediyor, korkuyorum.

2
chaos