web-gelistirme-sc.com

network

Yapay olarak bir bağlantı zaman aşımı hatası oluştur

IPv4 için izin verilen en büyük TCP / IP ağ bağlantı noktası numarası nedir?

Visual Studio Projelerini Ağ Sürücüsünde Tutmak

java.net.URLEncoder.encode (String) kullanımdan kaldırıldı, bunun yerine ne kullanmalıyım?

Delphi kullanarak Http GET URL'sini çağırmanın en kolay yolu nedir?

Python'da bir siteye ping atmak mı?

TIME_WAIT ayarı TCP

C # matematik optimizasyonu

Yapay Sinir Ağları hakkında bilgi edinmek için bazı iyi kaynaklar nelerdir?

Yapay sinir ağları eğitimi için veri setleri

Hangi tarayıcılar HTML5 WebSocket API'sini destekler?

Yerel ağ paylaşımlarına HTML bağlantıları

Bir web sunucusu kaç soket bağlantısını yönetebilir?

Java kullanarak uzaktaki bir sistemden dosya nasıl okunur?

Android'de internet bağlantısını nasıl kontrol edersiniz?

Yapay Sinir Ağlarında Önyargı Rolü

C: soket bağlantısı zaman aşımı

En hızlı sabit uzunluktaki 6 int dizi

Yapay sinir ağlarında tren, validasyon ve test seti arasındaki fark nedir?

Java Tanımlanan zaman aşımına sahip HTTP İstemcisi İsteği

example.com etki alanı örneği için uygun durumda; örnek IP Adresi nedir?

Çevrimiçi/çevrimdışı etkinlik çapraz tarayıcısını nasıl saptayabilirim?

Bir toplu iş dosyasında sürücü harfini kodlamadan

Ham ethernet paketini C # ile nasıl gönderirim?

ham soketi belirli bir arayüze bağlama

Pencere protokolü neden SR protokolündeki sıra numarasının yarısından küçük ya da eşit?

Neden bir SOAP mesajının HTTP üzerinden gönderilmesi gerekiyor mu?

Ping/yükleme hızını ping ile hesaplayın

Yapay bir sinir ağı girişini neden normalleştirmek zorundayız?

java basit sinir ağı kurulumu

Sinir ağları eğitimi alırken Epoch vs yineleme

Uygulama kontrolü TCP Linux'ta yeniden iletim

TCP ve UDP arasındaki fark?

Bir ağdan XAMPP'ye erişmeye çalışırken hata

'' Ağ Hizmeti '' olarak nasıl çalıştırırım?

Java'da ana bilgisayar adı almanın önerilen yolu

Yapı sockaddr anlamak

Yerel ağdaki GAE dev app sunucusuna erişmenin herhangi bir yolu var mı?

C++ Asio Basit Sohbet Eğitimini Yükseltme

"sunucu" üzerindeki saplama nedir ve iskelet ne demektir?

SVM ve Yapay Sinir Ağı

Yapay sinir ağındaki gizli katman ve düğüm sayıları nasıl seçilir?

TeamViewer nasıl bu kadar hızlı?

Hangi durumlarda AJAX uzun / kısa yoklama, HTML5 WebSockets’de tercih edilir?

BeginBackgroundTaskWithExpirationHandler'ın doğru kullanımı

QTcpSocket durumu her zaman bağlı, hatta ethernet kablosunun fişini çekerek

belirli bir IP ve bağlantı noktasını izleme

İOS Simulator'dan yapılan ağ aramaları nasıl izlenir?

Yapay Sinir Ağlarının Destek Vektör Makineleri Üzerindeki Avantajları Nelerdir?

PyBrain ile Sinir Ağı eğitimi bir araya gelmiyor

Octave: lojistik regresyon: fmincg ve fminunc arasındaki fark

DatagramSocket öğesine zaman aşımı ekleme - alma ()

TCP'de neden bind () kullanılıyor? Neden sadece sunucu tarafında değil istemci tarafında kullanılıyor?

'Mobil Şebeke Verileri'nin etkin veya devre dışı olup olmadığını (WiFi ile bağlanıldığında bile) nasıl anlaşılır?

Bluetooth ağı ağı?

Zaman Uyumsuz İşlev Çağrısı PHP

metin işleme dizileri

soket programlama ile Http programlama arasındaki fark

PID netstat'ta var ancak görev yöneticisinde yok

IP Parçalama ve Yeniden Birleştirme

Linux UDP maksimum alma arabelleği boyutu

Bir web sunucusu bir kerede birden fazla kullanıcının gelen isteklerini tek bir portta (80) nasıl karşılayabilir?

EC2 örneği tiplerinin tam ağ performansı?

Linux tüm ağ arayüz adlarını alıyor

Yapay Sinir Ağlarının ağırlıkları neden rasgele sayılarla başlatılmalı?

API URL'sini bulmak için bir Android uygulamasını koklama

unix alan soketini açıklama örneği - AF_INET vs AF_UNIX

Swift'de internet bağlantınızın olup olmadığını kontrol edin

LSTM tekrarlayan ağları kullanarak pybrain zaman serisi tahmini

android BluetoothDevice.getName () null döndürür

Soket connect () vs Bind ()

word2vec içindeki bir Word'ün neyi temsil ettiği?

Konvolüsyonel sinir ağlarının parametrelerinin sayısını nasıl hesaplayabilirim?

Geri yayılım ve ileri beslemeli Yapay Sinir Ağı arasındaki fark nedir?

Neden torrent trafiği şifrelenemiyor?

Sınıf Dengesizliği ile Mücadele: Kayba ve SGG'ye Ölçeklendirme Katkısı

Swift - Cihazın WIFI IP Adresini Alın

CuDNN kurulumu nasıl doğrulanır?

pycaffe ölümcül hata yapmak: 'Python.h' dosyası bulunamadı

Caffe ile çoklu okuma nasıl etkinleştirilir?

PAKETLER ve ÇERÇEVE Arasındaki Fark

Caffe'deki eğitim/onaylama sürecini izleyin

Numpy'de ReLU fonksiyonu nasıl uygulanır?

Bir evrişimsel sinir ağının derinliği nedir?

Yerel ağdaki tüm IP adreslerini bulun

Tensorflow One Sıcak Kodlayıcı?

Tensorflow model hayvanat bahçesi?

Caffe | Kontrol başarısız oldu: hata == cudaSuccess (2 vs. 0) bellek yetersiz

TensorFlow Eğitimi

Bir TensorFlow değişkenine değer atamak nasıl?

ImportError: dinamik modül, modül verme işlevini tanımlamıyor (PyInit__caffe)

Makine öğrenimi modeli için "kayıp" ve "doğruluk" nasıl yorumlanır?

Tf.nn.conv2d tensorflow'da ne yapar?

Tensorflow Strides Argümanı

TensorFlow'da değişken uzunluklu dizileri olan gruplar nasıl ele alınmalı?

Keras'ta BatchNormalization işlevini nereden çağırırım?

Alamofire'da NetworkReachabilityManager nasıl kullanılır

CNN'deki filtre sayısı nedir?

Tensorflow hata fonksiyonuna tam olarak L1 düzenli hale getirme nasıl eklenir

Keras modelini C++ 'a dönüştürme