web-gelistirme-sc.com

"Ortak" deposunu nasıl etkinleştiririm?

Yerleri görmeye devam ediyorum, "ortak" havuzuna yazılım bulabildiğim bir yer olarak başvuruyorum, bu depoyu nasıl etkinleştirebilirim? Lütfen bunun grafik olarak ve komut satırı yoluyla nasıl yapıldığını belirtin.

54
Jorge Castro

GUI Yolu :

Ubuntu butonuna tıklayın, ardından "Yazılım Kaynakları" (veya Ubuntu 16.04+ üzerindeki "Yazılım ve Güncellemeler") aratın ve "Diğer Yazılımlar" sekmesine gidin.

enter image description here

Komut Satırı Yolu :

 • Sources.list dosyasını açın: gksudo gedit /etc/apt/sources.list (veya seçtiğiniz komut satırı düzenleyicisiyle Sudo nano /etc/apt/sources.list bir GUI olmadan komut satırında nano kullanır]
 • İş ortağı havuzlarını aşağıdaki satırların önüne # kaldırarak ekleyin (maverick, Ubuntu kurulumunuzun sürümüdür, farklı olabilir, bu yüzden 'maverick' yerine kullanmakta olduğunuz sürümün kod adını kullanın. Eğer emin değilseniz lsb_release -c komutunu çalıştırın.)

  # deb http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner
  # deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner
  

Using GEdit to edit the sources.list file

 • Kaydet ve kapat.
 • Paket dizin dosyalarını kaynaklarından yeniden senkronize edin: Sudo apt-get update

 • Resmi belgeler referans için

55
Sid

"Ortak" deposunu etkinleştirmenin en basit yolu:

Sudo sed -i.bak "/^# deb .*partner/ s/^# //" /etc/apt/sources.list
Sudo apt-get update
16
sickill

CLI yöntemi

Bu yöntem kullanır

 • lsb_release -sc, Ubuntu (kod adı) sürümünü almak için.
 • add-apt-repository uygun yapılandırma dosyalarını değiştirmek için.

Ubuntu'nun tüm sürümlerinde çalışmanın avantajlarına sahiptir.

Sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ubuntu $(lsb_release -sc) partner"

Bu bir skype dersinden

12
Hieu

İş ortağı havuzunu komut satırından etkinleştirmek için /etc/apt/sources.list:
sudoedit /etc/apt/sources.list ve bu iki satırın başındaki # işaretini kaldırın:

#deb http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner 
#deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner

Böylece onlar böyle:

deb http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner 
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner

Ardından apt önbelleğinizi güncelleyin: Sudo apt-get update.

5
Isaiah

TERMİNALİ sürüm, ortaklar deposunu etkinleştirmek için bu komutları kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir:

DISTRO=`cat /etc/*-release | grep DISTRIB_CODENAME | sed 's/.*=//g'`
Sudo sed -i 's/\(# \)\(deb .*ubuntu '${DISTRO}' partner\)/\2/g' /etc/apt/sources.list
Sudo apt-get -y update

@ERGuille: FTFY, daha temiz bir sürümüyle

2
valadao

Bu şekilde Shell içinde yaptım, istikrarı, yeniden kullanılabilirliği ve boşa gitmeyi artırmak (ve dağıtımı kontrol etmemek) için biraz değişiklik yaptım.

grep -qe '^# deb[- ].* partner$' /etc/apt/sources.list \
 && Sudo sed -i"~$(date -%s)" 's/^# \(deb[- ].* parnter$\)/\1/' /etc/apt/sources.list
 • grep check: dosyayı değiştirecekse değiştir.
 • sed yedekleme: zaman damgası geri alabilmeniz için zaman damgalı yedeklemeleri saklayın.
 • hem kaynak hem de kaynak olmayanı ele alır.
 • depoları tanımlamak için dağıtımı değil adını (son alan) kullanın.

Buradaki alternatifler:

Sonunda bunun başka bir yinelemeye ihtiyacı olabilir veya iki tane. Umarım yorumlarda kişisel notun yanında bu bazı yararlı bir özetini veriyordu.

1
hakre