web-gelistirme-sc.com

Her yayında alternatif post_class

Bir sütunda alternatif vurgulamalar sağlamak için yayınlarda alternatif (hatta, tek ...) bir sınıfa ihtiyacım var. En iyisi, bunu post_class () 'a eklemektir, böylece post_class ()' in her örneğinde olur. Bu etkiyi elde etmek için bu noktada sahip olduğum kod aşağıdadır.

<?php 

// setting other variables for alternating categories
$style_classes = array('even', 'odd');
$style_counter = 0;
?>

<?php if (have_posts()) : ?>

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

<div class="<?php $k = $style_counter%2; echo $style_classes[$k]; $style_counter++; ?>">

<?php the_cotent(); ?>

</div>

<?php endwhile; ?>

<?php endif; ?>
2
curtismchale

Aşağıdaki kodu functions.php içine eklemelisiniz:

add_filter ( 'post_class' , 'my_post_class' );
global $current_class;
$current_class = 'odd';

function my_post_class ( $classes ) { 
  global $current_class;
  $classes[] = $current_class;

  $current_class = ($current_class == 'odd') ? 'even' : 'odd';

  return $classes;
}

Bu, sayfadaki tüm garip gönderilerin 'garip' sınıfına sahip olmasını ve tüm eşit yayınların yalnızca temanızda post_class() öğesini kullanarak 'çift' sınıfının olmasını sağlar.

6
Adhip Gupta

Farklı içeriğe belirli bir sınıf eklemek istiyorsanız başka bir çözümüm var. Örneğin, sadece döngü için:

add_filter( 'post_class', 'my_post_class' );

function my_post_class( $classes ) {

 if ( ! is_single() ) {
  global $wp_query;

  // Set "odd" or "even" class if is not single
  $classes[] = $wp_query->current_post % 2 == 0 ? 'even' : 'odd' ;
 }

 return $classes;
}

Tek bir içerik gösterdiğinde "çift" veya "tek" sınıfını eklemek istemezsiniz.

1
Marco Godínez

Bu çalışır, ek sınıfa geçer post_class() :

<?php $c = 0; ?>
<?php if (have_posts()) : ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
    <div <?php post_class((++$c % 2 === 0) ? 'odd' : 'even'); ?>>
      <?php the_content(); ?>
    </div>
  <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

EDIT: İşte sayfadaki sayımı izleyebilecek bir post_class() sürümü oluşturan bir yol. Şimdi, oddeven_post_class() adında yeni bir ad kullanacak, ancak istediğiniz gibi çalışıyor. Tek yapmanız gereken bunu functions.php KODUNA BIRAKMAK. _:

/* Drop this block into functions.php */
class MyCounter {
  var $c = 0;
  function increment(){
    ++$this->c;
    return;
  }
  function oddOrEven(){
    $out = ($this->c % 2 === 0) ? 'odd' : 'even';
    $this->increment();
    return $out;
  }
}
$my_instance = new MyCounter();
function post_class_oddeven() {
  global $my_instance;
  ob_start();
  post_class($my_instance->oddOrEven());
  $str = ob_get_contents();
  ob_end_clean();
  echo $str;
}
/* end block */

Bu yüzden onu çağırmak için temanızda post_class_oddeven() __ kullanın. post_class()

1
artlung

Bunu doğrudan ileri css ile yapabilirsiniz. Örneğin, yirmi yedinci temada, döngünün div "ana" da olduğu yer:

#main .post {
  color: red;
}

#main .post:nth-of-type(2n) {
  color: blue;
}

hile yapacak.

1
ronald