web-gelistirme-sc.com

Postfix kuyruk boyutunu nasıl kontrol ederim?

Postfix sendmail -bp İle eşdeğerdir?

55
Gary Richardson

Veya daha az yazarak:

mailq
67
womble
 qshape etkin 

size her bir alana gönderilen e-postaların sayısını ve etkin sırada ne kadar süredir bulunduğunu gösterir

 qshape ertelendi 

aynısını gösterecek ama ertelenmiş kuyruk için

27
postqueue -p
27
Andrejs Cainikovs

Postfix posta listesinden alındığımı kullanıyorum. Burada istemediği takdirde yazarın adını kaldırdım (kaynağında görebilirsiniz). Yalnızca toplamları görüntüler.

#!/usr/bin/env Perl

# postfix queue/s size
# author: 
# source: http://tech.groups.yahoo.com/group/postfix-users/message/255133

use strict;
use warnings;
use Symbol;
sub count {
    my ($dir) = @_;
    my $dh = gensym();
    my $c = 0;
    opendir($dh, $dir) or die "$0: opendir: $dir: $!\n";
    while (my $f = readdir($dh)) {
        if ($f =~ m{^[A-F0-9]{5,}$}) {
            ++$c;
        } elsif ($f =~ m{^[A-F0-9]$}) {
            $c += count("$dir/$f");
        }
    }
    closedir($dh) or die "closedir: $dir: $!\n";
    return $c;
}
my $qdir = `postconf -h queue_directory`;
chomp($qdir);
chdir($qdir) or die "$0: chdir: $qdir: $!\n";
printf "Incoming: %d\n", count("incoming");
printf "Active: %d\n", count("active");
printf "Deferred: %d\n", count("deferred");
printf "Bounced: %d\n", count("bounce");
printf "Hold: %d\n", count("hold");
printf "Corrupt: %d\n", count("corrupt");

EDIT: 26 satırındaki bir yazım hatası düzeltildi.

15
mikewaters

postqueue -p | tail -n 1

postqueue -p kaç istek ve boyut gösterir:

-- 317788 Kbytes in 11860 Requests.

[root @ sunucu ~] # zaman mailq | grep -c '^ [0-9A-Z]'

10

gerçek 0m1.333s

kullanıcı 0m0.003s

sys 0m0.003s

(10 e-postanın sıra olduğunu gösteren sonucun üstünde)

qshape dosyanız yoksa, aşağıdaki yum komutlarını kullanarak yükleyebilirsiniz:

yum groupinstall Perl development
yum install postfix-Perl-scripts

qshape Postfix sıra etki alanını ve yaş dağılımı bilgilerini yazdırır. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

http://www.postfix.org/QSHAPE_README.html

Örnek çıktı

% qshape -s hold | head
             T 5 10 20 40 80 160 320 640 1280 1280+
         TOTAL 486 0 0 1 0 0  2  4 20  40  419
       yahoo.com 14 0 0 1 0 0  0  0  1  0  12
 extremepricecuts.net 13 0 0 0 0 0  0  0  2  0  11
    ms35.hinet.net 12 0 0 0 0 0  0  0  0  1  11
   winnersdaily.net 12 0 0 0 0 0  0  0  2  0  10
      hotmail.com 11 0 0 0 0 0  0  0  0  1  10
      worldnet.fr  6 0 0 0 0 0  0  0  0  0   6
    ms41.hinet.net  6 0 0 0 0 0  0  0  0  0   6
        osn.de  5 0 0 0 0 0  1  0  0  0   4
5
Brock Hensley

İşte bir örnek.

#!/bin/bash

for q in active bounce corrupt defer deferred flush hold incoming maildrop pid private public saved trace

  do
    count=$(find /var/spool/postfix/$q ! -type d -print | wc -l)
    echo $q $count
  done
2
Doug_Cowie