web-gelistirme-sc.com

programming-languages

Y-birleştiricisi nedir?

Yapay olarak bir bağlantı zaman aşımı hatası oluştur

Dinamik tip diller ve statik tip diller

Referans şeffaflık nedir?

java.net.URLEncoder.encode (String) kullanımdan kaldırıldı, bunun yerine ne kullanmalıyım?

C de fonksiyonel programlama için hangi araçlar var?

'Kapama' ve 'lambda' arasındaki fark nedir?

Çarpma mı yoksa bölme mi kullanmalıyım?

Python'daki listelerin örüntü eşleştirmesi

C++ neden LR (1) ayrıştırıcısı ile ayrıştırılamıyor?

Bir işlevin varlığını kontrol etmek için bir şablon yazmak mümkün mü?

Güvenli yazı nedir?

İş parçacığı güvenli "kod" ile ne kastedilmektedir?

Tembel değerlendirme neden faydalıdır?

Favori dilinizden nefret ettiğiniz beş şey nedir?

Kapsam belirleme kurallarının kısa açıklaması?

Delphi kullanarak Http GET URL'sini çağırmanın en kolay yolu nedir?

Python'da bir siteye ping atmak mı?

Bir dizeye dizelerin listesi

Programlı olarak "Zebra'nın sahibi" kim?

JavaScript işlev çağrısında argümanları nasıl önceden ayarlayabilirim? (Kısmi Fonksiyon Uygulaması)

İşlevsel programlama GoF tasarım modellerinin yerini alıyor mu?

Değişken isimleri neden sayılarla başlayamıyor?

Soyut bir fonksiyon ile sanal fonksiyon arasındaki fark nedir?

PHP Salt Okunur Özellikleri?

Dönüş tipine göre fonksiyon aşırı yüklenmesi?

Programlama dilini bir snippet'ten algılama

JavaScript .protope nasıl çalışır?

Hangi dillerde Windows, Mac OS X ve Linux yazılmıştır?

Bir yapılandırma dosyası hangi noktada bir programlama dili haline gelir?

__Proto__ constructor.prototype'den ne kadar farklıdır?

python map ve diğer işlevsel araçları kullanma

Dinamik dil nedir ve neden C # uygun değildir?

Java'da derin özyinelemeden yığın taşması?

JavaScript'teki prototip mirasını anlama

Haskell ile Başlarken

İşlevsel programlama için Python neden çok iyi değil?

(Fonksiyonel) reaktif programlama nedir?

Javascript Tarih nesnesine saat ekleme?

Scala'nın verimi nedir?

Dinamik programlama nedir?

piton listesi anlama; bir liste listesini sıkıştırmak?

"Anahtar kelime" ile "anahtar kelime" arasındaki fark nedir?

Küçük bellekte çalışan etkileşimli diller nelerdir?

Scala kodundaki hataları işlemek için ikisini de kullanma

Bir std :: tuple elemanlarını nasıl yineleyebilirsin?

Hangi tarayıcılar HTML5 WebSocket API'sini destekler?

Birim Testi bash scriptleri

Faktörün rakamlarının toplamı

Statik olarak yazılmış ve dinamik olarak yazılmış diller arasındaki fark nedir?

Bir web sunucusu kaç soket bağlantısını yönetebilir?

Haskell gerçek dünyada ne için kullanılır?

JavaScript: Class.method vs. Class.prototype.method

Bildirim ve zorunlu programlama arasındaki fark nedir?

Hangi programın "neye benzediğini" açıklamak için programlayıcı olmayanlara göstermek için iyi bir örnek nedir?

C++ 'da İşlevsel Programlama

F # geliştirme ve birim testi?

Tamamen işlevsel programlama etkinliği

En tuhaf dil özelliği

Java kullanarak uzaktaki bir sistemden dosya nasıl okunur?

python'da bir geri çağırma ile any () işlevi

JavaScript prototip işlevlerinde "this" referansını korumak

İşlevsel programlama vs Nesneye Dayalı programlama

Scala'da haritayı nasıl kullanabilir ve nasıl indeks alabilirim?

Scala'nın vaka sınıfı ve sınıfı arasındaki fark nedir?

Haskell'de "kaldırma" nedir?

UML, bir İşlevsel programı modellemek için kullanılabilir mi?

cons operator (: :) F # içinde

C: soket bağlantısı zaman aşımı

Her JavaScript programcısı ne bilmeli?

Dinamik programlama kullanarak en uzun artan alt dizilim nasıl belirlenir?

Derlenmiş ve yorumlanmış dil arasındaki fark nedir?

İşlevsel GUI programlaması mümkün mü?

Meclis'te programlar neden daha sık yazılmıyor?

Düz İngilizce olarak Monad? (OOP arka planı olmayan FP programcısı için)

Java - neden geri dönüş tipi tabanlı yöntem aşırı yüklemesi yok?

Prototip mirasının klasiklere göre faydaları?

lambda + filter'e karşı anlama

Haskell'de geniş ölçekli tasarım?

example.com etki alanı örneği için uygun durumda; örnek IP Adresi nedir?

Derlenmiş ve Yorumlanan Dillerin

JVM programlama dili oluşturun

Düşük, orta, yüksek seviye dil, fark nedir?

K mandallı Hanoi Kuleleri

Sızdıran Soyutlamanın Anlamı?

Python ad alanları ne hakkında

Taşınabilirlik nedir? Java diğer dillerden daha nasıl taşınabilir?

Ham ethernet paketini C # ile nasıl gönderirim?

ham soketi belirli bir arayüze bağlama

Ördek yazarak nedir?

Node.js dosyasında zaman uyumsuz işlevlerin uzun süre iç içe geçmesini önleme

Dinamik programlamayı anlamak için iyi örnekler, makaleler, kitaplar

Windows Gezgini tarafından kullanılan sıralama düzenindeki ilk karakter nedir?

Alt küme toplamı algoritması

Go'da birinci sınıf fonksiyonlar

Mathematica: Sembolik programlama nedir?

Neden bir SOAP mesajının HTTP üzerinden gönderilmesi gerekiyor mu?

Ping/yükleme hızını ping ile hesaplayın

Underscore.js şablon motoru olarak nasıl kullanılır?

en uzun palindromik alt diziyi nasıl bulabilirim?